Държавите членки да включат в своите планове за възстановяване и да обмислят временно намаляване на ставките за ДДС за туристическите услуги. Препоръката е на Европейския парламент в приетата в четвъртък резолюция относно стратегията на ЕС за устойчив туризъм с 577 гласа "за" срещу 31 гласа "против" и 80 гласа "въздържал се".

Народното събрание по предложение на правителството намали ставката по ДДС на 9% за бирата и виното, които се консумират в заведения, за всички спортни занимания, а туроператорите, туристическите агенти и т.нар. случаен превоз, свързан с туристическите услуги, също плащат 9 процента ДДС от 1 август миналата година. Временното намаление на косвения данък е валидно до 31 декември 2021 г.

В приетия документ от Европейския парламент се отбелязва, че пандемията от COVID-19 е парализирала туристическия сектор в ЕС, като 6 от 27-те милиона работни места са изложени на риск. Евродепутатите подчертават, че секторите на туризма и пътуванията представляват около 10% от БВП на ЕС.

В същото време евродепутатите настояват държавите членки да гарантират безопасно и чисто пътуване и Европа трябва да се стреми да остане водеща туристическа дестинация. Критерии на ЕС за безопасно и чисто пътуване, общ сертификат за ваксинация и печат на ЕС за сертифициране на хигиената за предприятията, трябва да бъдат част от новата стратегия на ЕС в областта на туризма, пише още в приетата резолюция.

3е-news.net

Вследствие на пандемията, пътуващите искат "безопасен, чист и по-устойчив туризъм", пише в приетия от Европейският парламент документ, в който се призовава държавите членки да приложат незабавно и напълно общите координирани критерии за безопасно пътуване, приети от Съвета на ЕС. Те трябва да включват протокол на ЕС за здравна безопасност за тестване преди заминаване и да постановяват, че изискванията за карантина трябва да се прилагат само в краен случай.

Общ сертификат за ваксинация трябва да улесни пътуването и да действа като алтернатива на PCR тестовете и изискванията за карантина, настояват евродепутатите. Новото удостоверение трябва да следва правилата за поверителност и защита на данните и да започне да се използва, след като има достатъчно доказателства, че ваксинираните лица не предават вируса.

Резолюцията също така призовава Европейската комисия да въведе печат на ЕС за сертифициране на хигиената, който да удостоверява спазването на минимални стандарти за превенция и контрол на вируса на COVID-19, като по този начин се подпомогне възстановяването на доверието на потребителите в секторите на туризма и пътуванията.

Евродепутатите приветстват изграждането на интернет портала "Re-open EU" и настоятелно призовават държавите членки да предоставят ясно разбираема информация на Европейската комисия относно прилагането или премахването на бъдещи ограничения за свободното движение.