Българският енергиен и минен форум излезе с позиция относно потенциалните икономически рискове за държавата от преждевременно включване на българската държава в проекта за търсене и проучване на нефт и газ в Блок 1-21 "Хан Аспарух", разположен в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Позицията e подписана от председателя на организацията Иван Хиновски, предаде БТА.

Единственият начин за доказване наличието на каквито и да са акумулации от въглеводороди е прокарване на сондаж, който може да потвърди геоложкия модел и наличието на петролна система, от което ще стане също ясно дали и доколко тя е запълнена или не с природен газ и/или нефт. Всички калкулации за очаквани ползи са чисто спекулативни и пожелателни, не се основават на резултати от сондиране, пише в позицията.

До момента в блока са извършени значителни по обем сеизмични изследвания и са прокарани 3 сондажа, всичките сухи. В този смисъл участието на българска компания в проекта крие много големи рискове, посочват от неправителствената организация.

На 27 юли парламентът възложи на министъра на енергетиката да проведе преговори по условията и реда, при които Българският енергиен холдинг (БЕХ) да придобие до 20% дял в консорциума, който разработва "Блок I-21 "Хан Аспарух". Проектът за решение беше внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС и "Има такъв народ". Срокът за преговори е два месеца.

Според вносителите българската държава трябва да е акционер, защото освен концесионните възнаграждения, които ще получи по закон без да е акционер и които са 30% от оборота, ще бъдат получени и допълнителни средства.

Председателят на енергийната комисия Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) смята, че ако участваме в този консорциум, освен тези 30% ще получим и още 20% от печалбата.

Като аргумент за включването на БЕХ като партньор в "Блок 1-21 Хан Аспарух" беше отбелязан и фактът, че в съседните Румъния и Турция вече са открити огромни количества газ, които са в непосредствена близост - в рамките на няколко километра, до границите на българския блок.

За решението натежаха и други мотиви, освен чисто финансовите от полза за БЕХ: участието в проекта ще позволи на холдинга (чрез него държавата) да упражнява контрол върху проучването, разработването и добива; допълнителните печалби от добива на добитите въглеводороди могат да бъдат реинвестирани в различни сектори, като например инфраструктура, здравеопазване, образование и програми за социално подпомагане, както и за финансиране на екологичния преход на страната.

Консорциумът концесионер "Тотал" (TotalEnergies) - О Ем Ви (OMV) очаква добив от по 13 млрд. куб. метра природен газ на година между 2030 и 2040 година и по 8 млрд. куб. метра между 2040 г. 2050 г., каза наскоро Добрев.

Преди около два месеца главният изпълнителен директор на TotalEnergies Патрик Пуяне каза, че консорциумът търси трети партньор за следващия сондаж в блока "Хан Аспарух" в Черно море.