Парламентът възложи на министъра на енергетиката да проведе преговори по условията и реда, при които Българският енергиен холдинг (БЕХ) да придобие до 20% дял в консорциума-титуляр на Договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок I-21 "Хан Аспарух". Проектът за решение е на депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС и "Има такъв народ". 

Проучването се провежда в 60-дневен срок от влизането в сила на решението, а министърът на енергетиката изготвя доклад за резултатите, който предоставя на Народното събрание, гласуваха депутатите. 

Според вносителите българската държава трябва да е акционер, защото освен концесионните възнаграждения, които ще получи по закон без да е акционер и които са 30% от оборота, ще бъдат получени и допълнителни средства. 

Като аргумент, поради който е добре БЕХ да стане партньор в "Блок 1-21 Хан Аспарух", е и фактът, че в съседните Румъния и Турция вече са открити огромни количества газ, които са в непосредствена близост - в рамките на няколко километра, до границите на "Блок 1-21 Хан Аспарух". 

Вносителите посочват, че след началото на войната в Украйна, енергийната сигурност на региона е застрашена, а акционерното участие в консорциума ще максимализира нетната настояща стойност на икономическата рента, получена от експлоатацията на въглеводородите в блока. Разработването на находището ще насърчи развитието на свързаните индустрии, а добивът на собствен газ на достъпни цени ще даде възможност за производството на топло- и електроенергия от газ, се казва още в мотивите. 

Допълнителни аргументи и ползи за българското общество са, че участието в проекта ще позволи на БЕХ да упражнява контрол върху проучването, разработването и добива; допълнителните печалби от добива на добитите въглеводороди могат да бъдат реинвестирани в различни сектори, като например инфраструктура, здравеопазване, образование и програми за социално подпомагане, както и за финансиране на екологичния преход на страната. 

За предложението председателят на енергийната комисия от ГЕРБ Делян Добрев заговори още миналата седмица, когато от компаниите представиха пред ресорната комисията данните за блока до момента. Добрев обясни, че консумацията на България в момента е около 2,5 милиарда кубика.

Според него добивът на български газ от Черно море може да е 5 пъти по-голям от цялата консумация на страната. Или с други думи, ние ще станем износител на газ за Европа", каза Добрев и изтъкна, че може да станем по-голям износител дори от Азербайджан.