Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица се повишава от 9,00 на 12,00 лв. от 1 октомври 2020 г., гласува окончателно парламентът с промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 г.

БСП предложи минимално обезщетение от 17 лева, но то не бе прието. Това са 60 на сто от минималната работна заплата, аргументира се Надя Клисурска (БСП). Тя посочи, че в резерва на фонд "Безработица" има достатъчно пари.

За 17 лева минимално обезщетение се обяви и ДПС. Тези 12 лв. са изчислени при друга минимална работна заплата, т.е. това, което се предлага, е мярка, залагаща на по-активното търсене на работа от безработните, каза председателят на социалната комисия Хасан Адемов. Той поясни, че се очаква към края на годината безработицата у нас да е 8% и така тези хора ще останат на нива, които са под прага на бедността. Затова, според него, трябва да се подкрепи предложението на левицата за 17 лв.

Парламентът реши също срокът за получаване на парично обезщетение за безработица (когато лицето е придобило право на такова в период, по-малък от три години от предходното ползване) да се повиши от четири на седем месеца.

Увеличените дневни пари за безработица ще засегнат между 30 000 и 33 000 души средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 12 000 000 лв., т.е. около 4 000 000 лв. на месец.

Втората промяна ще засегне между 13 000 и 15 000 души средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около два млн. лв., в т.ч. около 500 000 лв. за ноември и 1 500 000 лв. - за декември.

Така общият допълнителен разход за двете мерки възлиза на 14 000 000 лв. за 2020 г.

Няма да се наложи корекция в разходите на фонд "Безработица", съответно на консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване.

Народното събрание отхвърли и друго предложение на левицата: през тази година, във връзка с пандемията, 60 дни, а не 30, неплатен отпуск да се зачита за трудов стаж.

В края на август регистрираните безработни в бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по заетостта са 245 774, като спрямо юли намалението е с 12 779м съобщи вчера Агенцията по заетостта.

В същото време увеличението на регистрираните безработни спрямо август 2019 г. е със 73 131 души.

Равнището на регистрирана безработица в страната през август е 7,5%. Агенцията по заетостта отчита спад от 0,4 процентни пункта в сравнение с предходния месец и ръст от 2,2 пункта спрямо година по-рано.

Наскоро министърът на труда и социалната политика Деница Сачева отбеляза, че без мярката 60/40 безработицата днес щеше да е 14%. Тя изрази надежда до края на годината безработицата да стигне най-много 8%.