Парламентът ратифицира едновременно на две четения Доброволното споразумение за гаранция между България и ЕС, свързано със смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства, вследствие на избухването на COVID-19.

"За" бяха 111 депутати, петима се въздържаха.

С доброволното гаранционно споразумение България поема задължение при поискване да предостави неотменими и безусловни гаранции в максимален размер от 107 466 500 евро (210 186 204,70 лева). Размерът на изискуемата от дадена държава гаранция е пропорционален на относителния дял на брутния й национален доход в този на ЕС.

Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване рисковете от безработица при извънредни обстоятелства ще допълва националните мерки като предоставя финансова подкрепа на държави-членки за покриване на внезапните увеличения в публичните разходи за запазване на заетостта. Той ще финансира също някои здравни мерки на работното място, целящи намаляване на рисковете за здравето и осигуряване на безопасни условия на труд.

Общият бюджет на Инструмента е 100 млрд. евро. Финансовата помощ ще се отпуска под формата на заем, като има ограничен срок на действие - до края на 2022 г. Европейската комисия ще набира средства от финансовите пазари, за да ги предостави впоследствие на държавите членки.

За набирането на средствата за финансовата помощ, отпускана по Инструмента, е необходим ангажимент от държавите-членки за предоставяне на насрещни гаранции за риска в общ размер на 25 млрд. евро.

На 24 и 25 август 2020 г. Европейската комисия представи пред Съвета предложения да бъде предоставена финансова подкрепа в размер на 87,3 милиарда евро на 16 държави-членки в рамките на инструмента SURE, сред които и България. Според предложението на Комисията на страната ни ще бъде предоставена финансова подкрепа от 511 милиона евро.

Във връзка с това Народното събрание прие промени в Закона за държавния бюджет за 2020 г. като предвиди възможност в рамките на годината Министерският съвет да издава държавни гаранции и като сключи Споразумение.

Председателят на социалната комисия Хасан Адемов (ДПС) отбеляза, цитиран от БТА, че, за да бъде мобилизиран този финансов ресурс от 100 млрд евро, ЕК набира гаранционен фонд от 25 млрд евро и фондът трябва да бъде изцяло попълнен, за да могат страните да теглят после заем. Въпросът е ще имаме ли готовност за това, отбеляза той. ДПС смята, че трябва да има готовност за мерки, които да подпомогнат тези за запазване на заетостта, тъй като през есента и зимата се очаква безработицата у нас да е около 300 хиляди души.

По-рано днес пред БНТ социалният министър Деница Сачева изрази надежда до края на годината да задържим безработицата до таван от 8% (7.9% сега). За успех бихме считали, ако успеем да направим така че безработицата да не надвиши 300 000 души до края на годината. Към днешна дата е 244 00 души, каза Сачева.