Бюджет 2020 на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ е бюджет на статуквото - с него не се предлага нищо ново и няма никакви изменения. Това каза Григор Димитров, член на Надзорния съвет на НЗОК, представител на Българска стопанска камара, по време на форум "Иновации и добри практики в здравеопазването". Увеличението на приходите в НЗОК с 390 млн.лв., което се предвижда, ще бъде реалност, ако преизпълнението за следващата година е равно на преизпълнението от тази година, посочи той.

Запазва се равнището на средствата за здравеопазване като част от Брутния вътрешен продукт и за 2020 г. - не повече от 5 на сто, като тази тенденция ще продължи и за 2021 г., каза още Димитров и припомни, че в ЕС се отделят средно между 8 и 11 на сто. Това ще запази голямата дистанция, която имаме с ЕС. С този бюджет няма да се намали доплащането от пациентите, подчерта Димитров. Запазва се и статуквото на размера на здравните вноски, които държавата плаща за определени групи, което е около 34 лв. на месец, посочи Димитров и допълни, че останалите граждани плащат средно по 82 лв. на месец. По думите му групите, които държавата осигурява, консумират сериозна част от бюджета на Касата.

Продължава тенденцията да се прехвърлят дейности към НЗОК, които някой друг трябва да изпълнява, каза още Димитров и обясни, че 16 на сто от разходите на НЗОК са за дейности, които бяха ангажимент на държавата.

Последните 8 години показват, че структурата на бюджета на НЗОК е една и съща, като близо половината от него се заделят за болнична помощ, а в ЕС този процент е по-малък от 30 на сто. Много малко средства се отделят за доболнична помощ - 11.2 от бюджета на НЗОК, посочи Димитров и припомни, че в ЕС тези средства са близо 25 на сто. Това води до задълбочаване на диспропорциите в системата, добави още той.

Докато не се въведе електронно здравеопазване, контрол няма да има или ако има, няма да е продуктивен, подчерта Димитров. По думите му друг сериозен проблем е "архаичната болнична мрежа", в която трябва да се направят сериозни промени. Без тези промени съсловието не може да очаква повишаване на възнагражденията си, каза още Димитров.

Усилията на всяко правителство за промяна не се случват поради поляризация на политическата сфера в страната, каза още Димитров и изрази убедеността си, че е нужна доктрина за предстоящите 10-15 години. По думите му, ако няма компромиси, разбиране, търсене на пресечни точки и надграждане в годините, няма да има реформи в системата.