Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоя в поредно свое обръщение към изпълнителната власт спешно да реши да приеме подзаконов акт, с който да се уредят енергийните компенсации над прага от 250 лв./МВтч, вече законово регламентирани. 

За да бъде приложен Законът за държавния бюджет, Министерският съвет трябва да приеме решение за определяне на допълнителните вноски във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", с които да се финансира програмата за компенсиране на небитовите потребители на ел.енергия за периода юли-декември 2022 г. Такова решение липсва, се казва в обръщението и се обръща внимание на това, че отговорният вицепремиер (Асен Василев - б.р.) е в отпуск.

От АОБР алармират, че липсата на такова решение възпрепятства сключването на договори между Министерството на енергетиката и търговците на ел.енергия, което означава, че последните ще начислят в месечните фактури на небитовите потребители пълния размер на цената, без очакваната компенсация.

Такова фактуриране, в което, според АОБР, "няма да има нито стотинка компенсаци, а фактурираната цена ще е в пъти над икономически поносимата", ще започне на 1 август и ще засегне всички български предприятия и всички обществени институции (болници, училища, детски градини, музеи, театри, общински администрации и т.н.). 

Работодателските организации, обединени в АОБР, предупреждават, че ще последват "ликвидни проблеми, невъзможност за плащане на непосилните енергийни сметки, фалити на предприятия и закриване на обществени институции, хиляди безработни, висока инфлация, обедняване, икономически крах".

В заключение в обръщението си АОБР предупреждава, че ако Министерският съвет не вземе спешно решение за прилагане на гласуваните чрез Закона за държавния бюджет компенсации на високите електоенергийни цени "икономическата ситуация в страната ще бъде взривена", а последиците ще бъдат за всички.