Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява крайните потребители да заплащат директно тавана от 250 лв./мегаватчас (MWh), без значение дали закупуват електроенергията от борсата, или през търговец. В противен случай рискуваме парите в индустрията да свършат и производствената дейност да бъде преустановена, посочват работодателите в поредното си писмо до институциите.

С обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на България беше въведен механизъм за компенсиране на цените на електрическата енергия, като компенсирането ще бъде 100 процента между базовата цена от 250 лв./MWh и действителната месечна борсова цена.

Работодателите посочват, че според досегашната практика за получаването на компенсациите изминават средно около 30-40 дни. При настоящите ценови равнища и при наложените къси интервали за извършване на плащанията за електроенергия тази практика е неработеща, защото цените са такива, че плащанията на седмична база от небитовите потребители само за електроенергия надвишават приходите им от продажби, посочват от АОБР. Според бизнеса подобни плащания са непосилни за българската индустрия, която е на прага на ликвидна криза.

Работодателите припомнят, че очакват и получаване на обещаните от правителството компенсации за цените на природния газ. На бизнеса беше обещано да бъде компенсиран за цените на газа, надвишаващи равнищата от април.

През април цената беше 142,99 за мегаватчас, за юли "Булгаргаз" заяви (все още неутвърдена) цена от 186,47 лева.

Друго неспазено според работодателите обещание е и предлагането на дългосрочни договори за доставка на електроенергия за крайните клиенти, каквито и понастоящем не са налични.