Министерският съвет в оставка промени бюджета на програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, вследствие на разликата между прогнозното потребление на природен газ за м. май 2022 г. и действителното потребление, по данни от Агенция "Митници". Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Това налага коригиране на предвидените с Решение №356 на Министерския съвет от 1 юни средства за изпълнение на Програмата за периода от 01.02.2022 г. до 31.05.2022 г. в размер 169 600 000 лева на 178 800 000 лв., без промяна в механизма на предоставяне на компенсациите.

Необходимите финансови средства в размер на 9 200 000 за покриване на разходите по Програмата ще бъдат осигурени от "Български енергиен холдинг" ЕАД, чрез внасяне на целева вноска във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" в съответствие с параграф 24 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.