Председателят на парламентарната социална комисия Хасан Адемов коментира, че няма как първите хора, които ще получават втора пенсия от частните фондове, да разчитат на големи суми. Адемов припомни, че те са внасяли осигуровки по личните си партиди само 20 години и обясни:

"Има период на натрупване около 20 години, а всички останали в ДОО приемаме условно, че е около 40 години. Не може да сравняваме пенсията, която се получава от ДОО, и тази, която е от фондовете на задължителното допълнително пенсионно осигуряване. Идеята на законодателството винаги е била задължителното допълнително пенсионно осигуряване да надгражда държавното обществено осигуряване, за да могат да получават по-високи пенсионни доходи. За да се случи това обаче, трябва в трудовата биография да няма безработица, епизоди, в които има укриване на доходи, да могат да получават сравнително високи доходи, за да разчитат след това на прилична пенсия от втория стълб на пенсионното осигуряване".

Даниела Петкова, представител на частните пенсионни дружества, е категорична, че хората с по-големи заплати, ще имат по-висок от определения минимален размер от 40 лева като втора пенсия.

"Над средните нива би трябвало да бъде пенсията, в повечето от дружествата има калкулатори за изчисляване на бъдещия размер на пенсията. Нашите клиенти го използват. Нямаме обратна информация от тях, че считат, че това, което ще получават не отговаря на това, което имат те като представа за това. Проблемни са първите кохорти заради времето на осигуряване, по никаква друга причина. Пенсионното осигуряване дава своя резултат след 40 години на осигуряване", каза Петкова.

Вчера работна група предложи основните пенсионни продукти при изплащане на вторите пенсии за старост - пожизнена пенсия, пенсия за определен срок от години и еднократно изплащане на сумата.