Партийните лидери Кирил Петков, Делян Пеевски (председател на ПГ на ДПС), Бойко Борисов и Христо Иванов са внесли проект за решение на Народното събрание, което засяга евентуална продажба на "дялове или акции от капитала на търговско дружество, опериращо обекти на критична инфраструктура" от значение за националната сигурност в сектор енергетика. Това (според препратка към специален закон) са обекти за "производство, преработка, обработка, съхраняване и пренос на нефт, в т.ч. по тръбопроводи, и на енергийни продукти."

Както се вижда от проекта, евентуално прехвърляне на собствеността на такива обекти ще става с одобрението на Народното събрание при това с мнозинство от 2/3 от всички депутати - т.е. със 160 гласа "за".

Ядосана, че политиците непрекъснато я подлагат на натиск, компанията "Лукойл" вече обяви намерение за преразглеждане на своята стратегия в България, включително с възможна продажба на активи, най-вероятно на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Някои от горепосочените партийни ръководители побързаха да анонсират, че ще вкарат в парламента евентуална сделка за бургаската рафинерия и за други ключови активи на "Лукойл".

В мотивите към проекторешението на първо място е поставено предложението на Делян Пеевски и други депутати за поставяне под лупа (скрининг) на големите преки инвеститори в горепосочените сектори. А изискването за одобрение с 2/3 вносителите на проекторешението обосновават с необходимостта от прозрачност на собствеността на кандидат-инвеститорите и на вложените средства - крайно необходимо, особено при "усложнената международна геополитическа обстановка".