Енергоразпределителното дружество EVN е собственик на 70 на сто от цялостния проект, а останалите 30 на сто са на НЕК. Проектът предвижда изграждането на три хидровъзела в горния участък на река Арда - язовирите "Мадан", "Ардино" и "Сърница", с обща инсталирана мощност 174,2 мегавата и средногодишно енергийно производство 4400 гигаватчаса.

Строителството на "Горна Арда" трябваше да започне още през пролетта, но проектът се забави. Той бе договорен от бившия премиер Бойко Борисов при посещението му в Австрия в началото на миналата година.

Националната електрическа компания и ЕВН-Австрия станаха официално партньори в проекта за проектиране, изграждане и строителство на хидроенергийната каскада „Горна Арда” през 2011 г.. Това стана, след като ЕВН придоби акциите, притежавани досега от турската компания "Си Си Джи Иншаат Санайъ Ятъръм ве Туризъм А.Ш".

Турското дружество държеше 30% от акциите на основаната през 1999 година „Хидроенергийна компания Горна Арда” АД (ХЕК "Горна Арда").

В зависимост от работната схема е заложено срокът за изпълнение на каскадата "Горна Арда" да е от три и половина до пет години. Очаква се на обектите да бъдат ангажирани целогодишно около 2500 души - предимно специалисти в язовирното проектиране и строителството.

С изграждането на трите язовира ще се оживи икономическото развитие на региона, а акваторията на изкуствените езера ще е обект на развиващ се туризъм.