- Г-н Семерджиев, Вие сте в ръководството на ТЕЦ Марица 3, която е една от най-старите действащи централи в страната. През годините какво е било конкурентното предимство на предприятието, за да продължи да е на пазара толкова дълго?

- ТЕЦ Марица 3 винаги е превъзхождала останалите дружества, защото себестойността на произвежданата електрическа енергия е по-ниска в сравнение с някои по-нови централи, които използват същото гориво.

Да, дружеството е едно от най-старите, но съоръженията, с които е работело в началото, са изведени от експлоатация. През седемдесетте е внедрен в експлоатация блок с номинална мощност от 120 мв, който работи и днес, естествено след реконструкции.

- Каквото и да говорим преди всичко хората се интересуват от екологията. Има ли съоръжения, които се грижат за подобряване на екологичните показатели?

 -Разбира се. Ако през годините не бяха изградени подобни съоръжения, нямаше да продължаваме да работим.

В момента функционира съвременна сероочистваща инсталация, която се грижи за очистване на значителна част от димните газове. Изходящите газове на парогенераторите към енергийния блок постъпват в електрофилтрите, където допълнително се пречистват. В дружеството се осъществява и затворен цикъл на промишлените води и благодарение на него не се изхвърлят отпадни промишлени води, което, както знаете е проблем за много други големи производства.

Не мога да не отбележа, че след извеждането на топлофикационната част преди доста години резултатите от емисионния контрол на атмосферния въздух в Димитрвград показват, че екологичните показатели на Централата значително са се подобрили.

- Мислите ли за енергийната трансформация на ТЕЦ Марица 3?

- Разбира се. Все още не сме я стартирали, но именно върху нея сме се фокусирали в момента.

- Вземайки предвид съоръженията и площтите, с които разполагате в момента, кой би бил най-удачният вариант за замяна на горивото? С какво ще Ви бъде най-лесно да заместите въглищата?

- Най-вероятно с природен газ, тъй като разполагаме с газоразпределителен пункт, разполагаме и със собствена площадка. Инвестиция в изграждане на парогазови модули, може би би била най-ниска.

Друго преимущество е и фактът, че в дружеството е съсредоточен немалък брой квалифициран персонал, тъй като ТЕЦ Марица 3 е единственият крупен енергиен производител в Хасковска област.

- Не мога да не използвам разговора да Ви попитам като експерт от бранша и за мнението Ви относно ситуацията в момента. Споменахте природния газ като възможност, но в момента не е ясно до кога ще имаме достъп до газ от Русия, а тя е основният доставчик. Какви са вариантите?

- Въздействието на кризата върху цялата икономика на европейските страни ще бъде изключително тежко. Според мен ще бъде по-болезнено в сравнение с ефекта на пандемията.

При всички положения е добре да се увеличи вносът на втечнен природен газ. Според оценки на индустриалци именно той може да замени половината от руския внос в Европа и то сравнително бързо. Доставки могат да се осъществяват дори от Япония, Египет, Катар. Колкото и невъзможно да Ви се струва, доставки могат да се извършват дори от САЩ или Австралия. Според мен изненадата ще дойде от Азия.

Предвид кризата е възможно Европа да се върне отново към използването на въглища. Европейската комисия предложи план, който да направи членките по-независими от руските изкопаеми горива със серия от мерки, които са насочени главно към намаляване на потреблението на природен газ и диверсификация на доставките. Но наистина си мисля, че въглищата ще спасят положението и този път, най-малкото, защото са местен източник.

Не бива да забравяме, че в последните месеци, ако ги нямаше въглищните централи, цените на електрическата енергия вероятно щяха да бъдат още по-високи. При големите студове, когато нямаше слънце, нямаше вятър, реки и язовири замръзваха, спасението от режим на тока дойде именно от въглищните и атомните централи.