Извеждането от експлоатация на атомните централи в Германия и увеличеното използване вместо тях на изкопаеми горива може да доведе до 1100 допълнителни смъртни случая всяка година вследствие замърсяване на въздуха. Това показва проучване на икономисти от Калифорнийския университет в Санта Барбара, Калифорнийския университет в Бъркли и Университета Карнеги Мелън, разпространено наскоро от Националното бюро за икономически изследвания в САЩ и цитирано от Washington Examiner.

Повишената смъртност се дължи на енергията, произведена при изгарянето на въглища, предимно заместваща затворените атомни електроцентрали в Германия. Това води до около 12% увеличение на местното замърсяване на въздуха. Само това нарастване на замърсяването достига до 8,7 милиарда щатски долара годишно, сочат оценките на авторите на изследването. Според тях, годишните разходи за извеждане на атомните централи общо възлизат на 12,2 милиарда щатски долара.

Дори най-оптимистичните оценки за намаляването на разходите, свързани с риска от ядрена авария и изхвърлянето на отпадъци поради постепенното премахване на ядрените централи, са далеч по-малки от посочените над 12 милиарда щатски долара, пресмятат американските анализатори.

Проучването също така установява, че цените на електроенергията в Германия са по-високи поради постепенното прекратяване на използването на ядрената енергетика, което води до увеличаване на печалбите, които си докарват повечето производители на електроенергия. Това, обаче, налага допълнителни разходи на германските потребители на електроенергия, според World nuclear news.

3e-news.net

В проучването се казва, че е "от съществено значение за политиците и академичните среди да предадат на гласуващото общество каква е относителната цена на изменението на климата и замърсяването на въздуха спрямо риска от ядрени аварии и изхвърлянето на отпадъци".

Според авторите на проучването, обаче, съществува "сравнително ограничено обществено разбиране за мащаба на неблагоприятните последици за здравето от локалното излагане на замърсяване на въздуха".

След преждевременното спиране на четирите малки блока на АЕЦ "Козлодуй" преди 20 г. тяхната чиста електроенергия бе заместена с произведената от въглищни ТЕЦ. За съжаление към момента няма информация да е правено изследване с колко точно се е увеличило замърсяването на въздуха у нас след спирането на малките блокове.