Водородът, произведен от АЕЦ с използването на технологията на електролизата, може да допринесе значително за развитието на водородната икономика. Препоръката е на New Nuclear Watch Institute (NNWI), който представи доклада "За ролята на ядрената енергетика в развитието на европейска водородна икономика". Според авторите на доклада, постигането на тези предимства, обаче, ще са в зависимост от приемането на технологично неутрална политика, която не дискриминира ядрената енергетика. NNWI е британски мозъчен тръст, поддържан от бизнеса, фокусиран върху международното развитие на ядрената енергия като средство за правителствата да защитят своите дългосрочни устойчиви енергийни нужди.

В доклада се отправя призив за такава политика, която да е насочена към развитие на сектора на чистия водород и да е технологично неутрална. В тази политика, както се казва, следва да се признае, че както възобновяемите източници на енергия, така и ядрената енергетика са нисковъглеродни източници за производство на водород и към тях отношението трябва да е еднакво.

В изследването на NNWI са правят четири основни извода:

  • Първо, водородът може да бъде жизненоважен инструмент за декарбонизиране на енергийните системи, предлагайки на много сектори и подсектори средства за отстраняване на емисиите.
  • Второ, стратегията на ЕС поддържа възобновяемия водород като дългосрочно желана цел, но е ограничена по отношение на други форми на нисковъглероден водород.
  • Трето, ядреният водород ще донесе много предимства за развитието на европейската водородна система, нещо, което се признава във френската национална водородна стратегия. В нея се отрежда ясна и водеща роля на водорода, произвеждан от ядрените мощности на страната.
  • И четвъртият, е че глобалната пандемия дава възможност за използването на свободните мощности на ядрената енергетика за производството на водород и ускоряване на развитието на водородната икономика в Европа.

3е-news.net