Докато светът се бори с глобална енергийна криза, ядрената енергия има потенциала да играе значителна роля в подпомагането на страните да преминат безопасно към енергийни системи, доминирани от възобновяеми източници. Това е записано в нов специален доклад на Международната агенция по енергетика.

В страните, които решат да продължат или увеличат използването на ядрена енергия, това може да намали зависимостта от вносни изкопаеми горива, да намали емисиите на въглероден диоксид и да позволи на електрическите системи да интегрират по-големи дялове от слънчева и вятърна енергия. Изграждането на устойчиви и чисти енергийни системи ще бъде по-трудно, по-рисковано и по-скъпо без ядрена енергия, според новия доклад "Ядрена енергия и сигурни енергийни преходи: от днешните предизвикателства към утрешните чисти енергийни системи".

Днес ядрената енергия е вторият по големина източник на енергия с ниски емисии след водноелектрическата енергия, с ядрени централи в 32 държави. Около 63% от днешния ядрен производствен капацитет идва от централи, които са на повече от 30 години, тъй като много от тях са построени след петролните шокове през 70-те години. Но редица както напреднали, така и нововъзникващи икономики наскоро обявиха енергийни стратегии, които включват значителна роля на ядрената енергия, както и значителни финансови стимули за инвестиране в нея.

В глобалния път на МАЕ за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г. включва удвояване на ядрената енергия в периода между 2020 г. и 2050 г., като е необходимо изграждането на нови централи във всички страни, които са отворени за технологията. Въпреки това до средата на века ядрената енергия представлява само 8% от глобалния енергиен микс, който е доминиран от възобновяеми източници.

В плана на МАЕ за декарбонизация до 2050 г. половината от намаленията на емисиите до средата на века идват от технологии, които все още не са търговски жизнеспособни. Това включва малки модулни реактори (SMR), които обикновено се определят като усъвършенствани ядрени реактори с капацитет под 300 мегавата - или около една трета от мощността на традиционната централа. По-ниската цена, по-малкият размер и намалените проектни рискове на ММР могат да подобрят социалното приемане и да привлекат частни инвестиции. В Канада, Франция, Обединеното кралство и Съединените щати има повишена подкрепа и интерес към тази обещаваща технология.

3e-news.net