С поредно съобщение до медиите "Булгаргаз" отговаря задочно на критиките във връзка с повишаването на цената на газа с 30% от 1 януари 2022 г. От дружеството обясняват, както реда за внасяне на заявлението в КЕВР, така и начините на утвърждаване на цената от регулатора, като изтъкват, че предложената за януари 2022 г. цена е изцяло изчислена в съответствие с норматива - проверено и потвърдено от КЕВР.

Премиерът Кирил Петков определи повишението на цената като изненадващо и се закани до края на януари всички членове на КЕВР с изтекъл мандат да бъдат сменени.

В допълнение от "Булгаргаз" се ангажират, че при запазване на настоящите ценови нива на европейските газови пазари за доставка през февруари 2022 г. в размер на 65 EUR/MWh" ще внесат предложение "за февруари 2022 г. с 32% по-ниска спрямо утвърдената за януари 2022 г., която ще е прогнозна към датата на заявлението".

В същото време специализираната платформа 3eNews припомня, че според газовите асоциации в страната, има клаузи по текстовете на договорите за доставка по регулирана и по нерегулирана цена, които не са съвсем в духа на лоялността и конкуренцията. Вероятно това е по-скоро темата, по която би трябвало да се постигне изчистване на недоразуменията.

На 11 януари "Булгаргаз" трябва да внесе предложение за утвърждаване на цена за февруари 2022 г., като тя ще отразява ценовите нива на ценообразуващите компоненти по дългосрочните договори към 10 януари. Окончателното предложение за цена за февруари 2022 г. ще бъде внесено от "Булгаргаз" за утвърждаване от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на 1 февруари и ще отчита ценообразуващите компоненти по дългосрочните договори към 31 януари.

От обществения доставчик посочват, че в периода от 10 декември 2021 г. до 23 декември 2021 г. цените на европейските газови пазари за доставка през януари 2022 г. се повишиха значително от 93 евро на мегаватчас на 119 евро на мегаватчас. Едва след 23 декември цените започнаха да се понижават.

Намалението след 23 декември е било отчетено в коригираното заявление, което "Булгаргаз" внесе на 1 януари 2022 г., в съответствие с указанията на КЕВР. В коригираното заявление са били включени отчетните данни към 31 декември 2021 г. на компонентите, формиращи цената по дългосрочните договори, в това число и повишението на петролния компонент.

Каква е позицията на "Булгаргаз"

С оглед на получаване на пълна представа за позицията на "Булгаргаз", публикуваме становището на обществения доставчик без редакторска намеса.

"Във връзка със засиления медиен интерес относно утвърдената от КЕВР продажна цена на природен газ за януари 2022 г., "Булгаргаз" ЕАД Ви информира, както следва:

Цената, по която Общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, подлежат на регулиране от КЕВР. Цените се утвърждават ежемесечно и се прилагат, считано от първо число на месеца, за който са утвърдени.

Методите за регулиране на цените на природния газ, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и за тяхното утвърждаване се определят от Наредба № 2 от 2013 г. на КЕВР за регулиране цените на природния газ (Наредба/та). Съгласно Наредбата, цената на природния газ се изменя периодично в съответствие с условията на търговските договори, по които Общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар.

Съгласно чл. 30 от Наредбата, Общественият доставчик внася в КЕВР заявление с предложение за цени в съответствие с промяната на цената на природния газ на вход на газопреносните мрежи в срок от 20 дни преди началото на съответния месец. В изпълнение на това изискване, "Булгаргаз" ЕАД внесе на 10.12.2021 г. заявление за утвърждаване на цена на природния газ за януари 2022 г. Предложената цена отразяваше ценообразуващите компоненти по договорите с доставчиците към 09.12.2021 г. Предложението на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за януари 2022 г. бе прогнозно, в размер на 117.12 лв/MWh или повишение с 14.5 % спрямо утвърдената цена за декември 2021 г.

В периода от 10.12.2021 г. до 23.12.2021 г., цените на европейските газови пазари за доставка през януари 2022 г. се повишиха значително от 93 EUR/MWh на 119 EUR/MWh. Едва след 23.12.2021 г., цените започнаха да се понижават. Намалението след 23.12.2021 г. беше отчетено в коригираното заявление, което "Булгаргаз" ЕАД внесе на 01.01.2022 г., в съответствие с указанията на КЕВР. В коригираното заявление бяха включени отчетните данни към 31.12.2021 г. на компонентите, формиращи цената по дългосрочните договори, в това число и повишението на петролния компонент. Предложената от "Булгаргаз" ЕАД цена за януари 2022 г. е изцяло изчислена в съответствие с Наредбата, което е проверено и потвърдено от КЕВР с Решение № Ц-1 от 01.01.2022 г. за утвърждаване на цена на природния газ за регулирания пазар.

На 11.01.2022 г., "Булгаргаз" ЕАД следва да внесе предложение за утвърждаване на цена за февруари 2022 г., като тази цена ще е отразява ценовите нива на ценообразуващите компоненти по дългосрочните договори към 10.01.2022 г.

В случай че до 10.01.2022 г. се запазят настоящите ценови нива на европейските газови пазари за доставка през февруари 2022 г. в размер на 65 EUR/MWh, "Булгаргаз" ЕАД ще предложи цена за февруари 2022 г. с 32 % по-ниска спрямо утвърдената за януари 2022 г., която ще е прогнозна към датата на заявлението.

Окончателното предложение за цена за февруари 2022 г. ще бъде внесено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване от КЕВР на 01.02.2022 г. и ще отчита ценообразуващите компоненти по дългосрочните договори към 31.01.2022 г.

Цената, по която Общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, подлежат на регулиране от КЕВР.

Цените се утвърждават ежемесечно и се прилагат, считано от първо число на месеца, за който са утвърдени. Методите за регулиране на цените на природния газ, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и за тяхното утвърждаване се определят от Наредба № 2 от 2013 г. на КЕВР за регулиране цените на природния газ (Наредбата).

Съгласно Наредбата, цената на природния газ се изменя периодично в съответствие с условията на търговските договори, по които Общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар.

Съгласно чл. 30 от Наредбата, Общественият доставчик внася в КЕВР заявление с предложение за цени в съответствие с промяната на цената на природния газ на вход на газопреносните мрежи в срок от 20 дни преди началото на съответния месец.

В изпълнение на това изискване, "Булгаргаз" ЕАД внесе на 10.12.2021 г. заявление за утвърждаване на цена на природния газ за януари 2022 г. Предложената цена отразяваше ценообразуващите компоненти по договорите с доставчиците към 09.12.2021 г.

Предложението на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за януари 2022 г. бе прогнозно, в размер на 117.12 лв/MWh или повишение с 14.5 % спрямо утвърдената цена за декември 2021 г.

В периода от 10.12.2021 г. до 23.12.2021 г., цените на европейските газови пазари за доставка през януари 2022 г. се повишиха значително от 93 EUR/MWh на 119 EUR/MWh. Едва след 23.12.2021 г., цените започнаха да се понижават.

Намалението след 23.12.2021 г. беше отчетено в коригираното заявление, което "Булгаргаз" ЕАД внесе на 01.01.2022 г., в съответствие с указанията на КЕВР.

В коригираното заявление бяха включени отчетните данни към 31.12.2021 г. на компонентите, формиращи цената по дългосрочните договори, в това число и повишението на петролния компонент.

Предложената от "Булгаргаз" ЕАД цена за януари 2022 г. е изцяло изчислена в съответствие с Наредбата, което е проверено и потвърдено от КЕВР с Решение № Ц-1 от 01.01.2022 г. за утвърждаване на цена на природния газ за регулирания пазар.

На 11.01.2022 г., "Булгаргаз" ЕАД следва да внесе предложение за утвърждаване на цена за февруари 2022 г., като тази цена ще е отразява ценовите нива на ценообразуващите компоненти по дългосрочните договори към 10.01.2022 г.

В случай че до 10.01.2022 г. се запазят настоящите ценови нива на европейските газови пазари за доставка през февруари 2022 г. в размер на 65 EUR/MWh, "Булгаргаз" ЕАД ще предложи цена за февруари 2022 г. с 32 % по-ниска спрямо утвърдената за януари 2022 г., която ще е прогнозна към датата на заявлението.'

Окончателното предложение за цена за февруари 2022 г. ще бъде внесено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване от КЕВР на 01.02.2022 г. и ще отчита ценообразуващите компоненти по дългосрочните договори към 31.01.2022 г."