КЕВР одобри поисканото от "Булгаргаз" увеличение на природния газ и от днес цената му скача с над 30 на сто. Така синьото гориво ще струва, считано от 1 януари, 133,41 лв./MWh, съобщи след първото за годината заседание енергийният регулатор. Преди Нова година нагласата беше цената да е над 14%, но ето, че тя е двойна над очакваното.

КЕВР прави уточнението, че тази цена е без калкулирани в нея цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, а решението си комисията е взела след анализ на представитените от държавния доставчик актуални данни и документи, както и след направени изчисления.

За предходния месец декември утвърдената от регулатора цена беше 102,33 лв./MWh.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира по повод на ценовото решение, че независимо от желанието си, регулаторът не разполага с лостове, за да ограничи поскъпването на цената на природния газ. Той изрази тревогата си, че продължаващото повишаване на цената на синьото гориво, което е изцяло по външни за страната фактори, поставя в изключително тежко положение топлофикационните дружества, които използват природен газ като първичен енергоносител, а следва да се има предвид, че това гориво формира 60-70 на сто от цената на топлофикационната услуга.

По думите на Иван Иванов след решението на Народното събрание за мораториума на цените на парното, тока и ВиК услугите тези дружества продължават да предоставят топлинни услуги по цени на природния газ към 1.07.2021 г., докато в същото време цената на заплащаното от тях синьо гориво към момента е нараснала близо три пъти.

В тази ситуация, според енергийния регулатор, е наложително спешно да бъде утвърден механизъм за компенсиране на топлофикационните дружества и всички останали потребители на природен газ в страната. Това е особено важно за топлофикационните дружества, защото ще им позволи да продължат нормалната си работа през есенно-зимния сезон и да предоставят топлинна енергия за голям брой потребители в София и други големи градове. В противен случай дружествата могат да се окажат в невъзможност да се разплащат с "Булгаргаз" ЕАД за закупувания от тях природен газ. На свой ред това ще затрудни обществения доставчик, който съгласно договора за доставка трябва предварително да заплаща за доставяните количества природен газ. В резултат на това е възможно да се стигне до тежка междуфирмена задлъжнялост, което крие рискове за цялата енергийна система и за икономиката на страната, коментира председателят на КЕВР.

Не са застрашени доставките на газ за България, успокоиха от "Булгаргаз" ЕАД. От дружеството посочват още, че са планирали и осигурили доставките на всички свои клиенти, които са сключили договори за доставка, до размера на договорените количества. И допълват, че действително в Европа има газова криза, хранилищата не са запълнени и цените са достигнали рекордни нива, включително поради опасения за недостиг.

Според "Булгаргаз" поскъпването на природния газ от 1 януари 2022 г. не би могло да се избегне, ако България получаваше всички договорени количества азерски газ. И посочват, че този газ не е и не може да бъде решение на проблема с високите цени на международните петролни и газови пазари.

От "Булгаргаз" обясняват още, че единственото трасе за доставка на азерски природен газ за България, съгласно договора с азерската страна, е интерконекторът Гърция-България, който обаче не е изграден. Дружеството посочва, че не може да влияе на този процес, но понася негативните последици от забавянето в изграждането на междусистемната газова връзка.

Като временно решение, "Булгаргаз" е успял да договори с азерския доставчик да получава газ на друг газопровод, отстоящ на близо 300 км от IGB (през гръцката газопреносна мрежа ДЕСФА). Също така дружеството още не е информирано от гръцко-българската компания Ай Си Джи Би АД кога ще бъде готова гръцката газова връзка. От "Булгаргаз" допълват, че получаването на пълния размер на договорните количества на алтернативния газопровод зависи изцяло от волята и възможностите на азерската страна.

В съобщение на своя сайт от дружеството отбелязват още, че през 2021 г. са продавали на българския потребител природен газ на цени "значително по-ниски от цените на европейските газови пазари, в това число на топлофикационните, газоразпределителните дружества и големи индустриални клиенти".