Производството на енергия от възобновяеми източници в Европейския съюз почти се е удвоило от 2005 г. насам, произвеждайки 34% от електричеството в ЕС през 2019 г., в сравнение с 38% от изкопаеми горива, като въглища и газ. Това става ясно от публикуван анализ на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), цитиран от Euractiv.

От 2005 г. преминаването на ЕС от производство на електроенергия, базирана на изкопаеми горива, към възобновяеми енергийни източници е "намалило значително" емисиите, като същевременно е осигурило и "ясни подобрения" по въпросите на околната среда, заявяват от ЕАОС.

Те включват намаляване на подкисляването на почвата, еутрофикация - където сладката вода се претоварва с хранителни вещества, причинявайки цъфтеж на водорасли и ниски нива на кислород, окупиране на земя за обработване, видове замърсяване на въздуха, свързан с 379 000 смъртни случая в Европа през 2018 г.

"Чрез заместване на по-замърсяващите изкопаеми горива, разширяването на производството на електроенергия от възобновяеми източници в ЕС предоставя множество възможности за подобряване на човешкото здраве и околната среда, като същевременно смекчава изменението на климата", смятат от ЕАОС.

Агенцията проучва 16 метода за производство на електроенергия, от които въглищата, природният газ и нефтът имат най-голямо въздействие върху жизнения цикъл на околната среда.

3e-news.net