Европейският съюз е отговорен за отделянето на повече метан от въглища, отколкото от други изкопаеми горива поради продължаващите минни дейности в Европа, недостатъчните мерки и наследството от изоставените мини.

Европа има дълга история на широкомащабен добив на въглища и докато ЕС се опитва да премине към по-чисти алтернативи, независимо дали природен газ или възобновяеми източници, въглищата остават най-мръсното използвано гориво и най-големият източник на емисии на метан в блока, припомня Euractiv.

Метанът - известен на потребителите като "природен" газ - е огромен двигател на глобалното затопляне и в продължение на 20 години е имал въздействие 80 пъти по-голямо от CO2. Освен скандалния въглерод, метанът е вторият най-важен парников газ в атмосферата.

За ЕС справянето с териториалните емисии на метан означава в крайна сметка да се реши въпроса с емисиите от селското стопанство - емисии от едър рогат добитък, метан, отделян от земята при обработка, и депа за отпадъци. Но използването на изкопаемите горива в момента е на първо място.

"75% намаляване на емисиите на метан от изкопаеми горива до 2030 г. е наложително, за да спрем затоплянето на планетата до опасни нива", заяви Фатих Бирол, ръководител на Международната агенция по енергетика (МАЕ) в свое изказване преди ден.

В световен мащаб емисиите на метан нарастват, достигайки 120 милиона тона през 2023 г., въпреки че IEA прогнозира спад през следващите години. А производството на петрол продължава да бъде най-големият емитент на тези газове.

В Европа териториалните емисии на метан от изкопаеми горива са история, свързана още с въглища: 815 000 тона метан идват от въглищата, в сравнение с 589 000 тона от газ и 224 000 тона от нефт. Това показват изводите от доклад на МАЕ за 2023 г. озаглавен IEA"s 2023 Methane Tracker.

Тези цифри са само от активни операции - изоставените въглищни мини продължават да отделят още 235 000 тона метан годишно. Метанът се образува при работа с въглища като парниковият газ е присъщ на порестото гориво.

Това е една девета от годишните емисии на най-мръсната страна в блока, Германия спрямо 20-годишна база за сравнение. Става дума за емисии всяка година, преди изобщо да бъде изгорен този газ от потребители.

"Въглищните мини продължават да имат право да отделят огромни количества метан във въздуха, въпреки че има доказани решения за предотвратяването му", казва Сабина Асан, анализатор за метана в компанията Ember.

Какви мерки може да се предприемат?

Емисиите на метан от изкопаеми горива се считат за сравнително лесен ход за ограничаване, а справянето със селското стопанство и депата за отпадъци се счита за по-чувствителна тема от политическа гледна точка. На глобално ниво съществува обещанието за метан, при което държавите смятат да намалят метановите емисии с 30% до 2030 г.

Този ангажимент беше подновен на COP28 в Дубай и разширен до големи играчи в нефтената и газовата индустрия. Американската агенция за околната среда, EPA, също обяви строги правила за метана.

Въпреки това ЕС прие най-изчерпателния правилник до момента: регламентът за метана, неофициално договорен точно преди COP28, който ще влезе в сила стъпка по стъпка от 2025 г.

"Докладът на МАЕ е още едно напомняне и потвърждение, че ЕС спешно се нуждае от регламента на ЕС за метана и че глобалните мерки трябва да бъдат допълнително разширени", каза Юта Паулус, зелен депутат от ЕП, която ръководи преговорите на блока по отношение на правилата за метановите емисии.

От 2025 г. подземните въглищни мини — където метанът се натрупва под земята и традиционно се отделя в атмосферата — вече няма да могат да изпускат този замърсяващ газ. Подобно на производителите на нефт и газ, метанът трябва да бъде изгорен, преди да може да бъде освободен.

Освен това през 2025 г. страните от ЕС трябва да започнат да проследяват своите изоставени и затворени въглищни мини, които отделят поне една шеста от метана, свързан с въглищата. Говори се, че страни като Румъния имат изоставени въглищни шахти, въпреки че никой не знае точно колко. Такъв проблем съществува и в България.

Емисиите от подобни съоръжения трябва да започнат да се измерват от 2026 г.

След това, през 2030 г., регламентът на ЕС за метана ще се задейства изцяло и емисиите на метан от въглища, използвани в ТЕЦ-ове и за отопление, ще бъдат ограничени до три тона метан на 1000 тона добити въглища. В при старите мини трябва да бъдат спрени изцяло.

"Осъзнаваме, че с тези значително по-високи гранични стойности в сравнение с предложението на Комисията, значителни количества метан все още ще бъдат емитирани", признава Паулус.

Но като се има предвид "голямото мнозинство против амбициозните гранични стойности в началото", настояването за по-амбициозен подход би било "илюзорно", обяснява тя. Според нея по-строгите ограничения на емисиите биха взривили споразумението за постепенно премахване на въглищата в Полша.

Що се отнася до коксуващите се въглища, които доменните пещи използват за производство на стомана, регламентът на ЕС за метана "все още не е определил праг за емисиите", добави Сабина Асан. За пореден път Европейската комисия ще разработи правила - регламентът гласи, че изпълнителната власт на блока трябва да представи "ограничения за изпускане на метан от вентилационни шахти за мини за коксуващи въглища" до 2027 г.