Оскъпяване на слънчевите модули и елементи за фотоволтаичните централи, на метали и кабели, както и по-високите транспортни разходи не са взети предвид в доклада на работната група към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Около това становище се обединиха представители на слънчевия сектор в България и по-точно малките компании, които се занимават, както с доставка на оборудване, така и с изграждане на фотоволтаични централи от 5 до 30 киловата по време на заседанието, на което бе обсъден докладът за преференциалните изкупни цени за сектора.

Формулата е спазена и пазарните цени са коректно отразени, но имаме забележки относно преференциалните цени за малките фотоволтаични централи от 5 и 30 киловата и имаме предложение, тъй като тенденцията през последните 2-3 месеца е в посока на повишение, каза Меглена Русинова от Българската фотоволтаична асоциация. Предложението на асоциацията, базирано на доклад на агенция "Блумбърг", е да бъде преразгледан докладът от работната група и да бъдат повишени преференциалните цени за този тип централи. Русинова постави и въпроса за разширяване на постановката за изграждане на фотоволтаични мощности и в неурбанизирани територии, например вилните зони извън градовете.

Малинка Николова от Българската соларна асоциация също обърна внимание на поскъпването на модулите и слънчевите елементи. Зад това становище застана и Слави Рангелов от Грийн Енерджи, който посочи, че цената на соларните панели и оборудване, както и транспортните разходи в доклада на работната група, са подценени.

Георги Стефанов от WWF от своя страна, след като се позова на визията на Европа за позеленяване, заяви, че решението на КЕВР е крачка назад, отстъпление от европейските цели (Зелена сделка и декарбонизация), а с действията си регулаторът ограничава възможностите за развитието на ВЕИ в България.

Румен Михайлов от компанията "Нетекс" също се присъедини към възраженията на представителите на малкия фотоволтаичен бизнес. Той обърна внимание, че единият от документите, на който се позовават от КЕВР (докладът на германския институт Фраунхофер), е отпреди 9 месеца, а цените се определят за година напред.

Възражения отправи и Веселин Тодоров от "Валмаркконсултинг", според когото моделът на КЕВР "ще доведе до отлив на инвестиции".

Оплаквания имаше и за инвестиционните и експлоатационни разходи.

Меглена Стоилова от Българска ветроенергийна асоциация поиска работната група в частта за вятърните мощности да провери дали не е допусната техническа грешка.

Несъгласие с преференциалните цени изрази и производителят на биомаса Николай Ялъмов от "Еко Енерджи". Той заяви, че ще обжалва решението на КЕВР в съда.

Председателят на работната група на КЕВР Пламен Младеновски, обаче, бе категоричен, че грешки в доклада няма. По-конкретно той отговори на представителите на фотоволтаичния сектор, тъй като оттам постъпиха и масовите възражения.

"Ще започна с възраженията на доставчици на оборудване. Направи ли ви впечатление едно нещо? Всички говореха колко се вдигнал металът, колко това, колко онова, колко транспортните разходи. Но някой каза ли колко точно е инвестицията? Колко точно са инвестиционните разходи и къде е грешката в модела? Няма такава, защото аз съм проверил най-малко 100 производители. Напишете "изграждане на фотоволтаична централа от 30 киловата в Гугъл". На повечето сайтове пише - КЕВР е определила изграждане на фотоволтаична централа за толкова, но ние ще ви я дадем за толкова - 30 хил. лв. Дори определената 48 хил. лв. с 800 лв. на киловат - дори и тези инвестиционни разходи са надценени", категоричен бе Младеновски, позовавайки се на лична проверка.

Юрисконсултът на КЕВР Ремзи Осман посочи и констатирани нарушение и даде конкретни примери:

"Има една група, които искат да заобиколят закона, изкупувайки масово сгради. Изобщо не става въпрос за собствено потребление и ние го знаем. Това не може да продължава", категоричен бе Ремзи Осман и предложи своевременно да бъде информирано следващото Народно събрания, като се отстранят празнотите в законодателството конкретно за такива случаи.

Председателят на КЕВР, както и юристът на регулатора, изразиха притеснение, че ако тази ситуация бъде констатирана от европейските институции срещу страната ни ще бъдат предприети санкции.

Становищата по доклада на работната група за преференциалните цени във ВЕИ-сектора могат да бъдат предоставени на КЕВР в 14-дневен срок. Регулаторът ще се произнесе след закритото заседание на 1 юли тази година.

3е-news.net