Монтираните от домакинствата слънчеви модули на покривите на жилищни сгради са рекордни за 2020 година, сочат данните на Федералната асоциация за слънчева промишленост (BSW-Solar).

Изградените соларни мощности на покривите, които са под 10 кВт, са на 151 700 нови обекта за 1 131 МВт. За сравнение, през 2019 г. техният брой е бил 77 100, а общата мощност - 570 МВт. През 2011 година, която с смята за рекордна, са били регистрирани 120 000 малки слънчеви инсталации за 700 МВт.

От Асоциацията определят и причините за този бум на малката слънчева енергетика през 2020 г. Това, според експертите, се дължи на увеличеното екологично съзнание, стремежа на голяма част от потребителите към независимост, значителното понижение на цените на слънчевите технологии и все по-масовото навлизане на електромобилите.

Редът за изграждане на малки слънчеви инсталации и т.нар. специални зелени тарифи (до 750 кВт) е разписан в немския Закон за възобновяемите енергийни източници (EEG). При достигането на целевите значения на годишния ръст на слънчеви мощности, също установени със закон (2500 МВт/г), тарифите за нови обекти се понижават. Към настоящия момент за обекти с мощност под 10 кВт действащите тарифи са за 8.04 евроцента за киловатчас. За системи с мощност от 10 до 40 кВт тарифите са за 7.81 цента за киловатчас, а от 40 до 100 кВт - 6.13 цента за киловатчас.

За всички останали слънчеви системи с мощност до 750 киловата се плаща възнаграждение в размер от 5.53 цента за киловатчас. За сравнение, тарифите за електроенергия за домакинствата са от порядъка на 30 цента за киловатчас.

3е-news.net