Строителният сектор е една от най-замърсяващите части на икономиката. През 2019 г. сградите по целия свят са отговорни за една пета от парниковите газове, затоплящи планетата - повечето от които идват от електричеството и топлината, използвани за тяхното захранване. Но докато електричеството, използвано за работата им, бързо става все по-екологосъобразно, то при топлината енергия не е така.

В ЕС, където домакинствата харчат три четвърти от енергията си за затопляне на стаи и вода, повечето топлина се произвежда директно чрез изгаряне на изкопаеми горива — газ (39%), нефт (15%) и въглища (4%).

Учените са разработили стратегии за намаляване на търсенето на енергия и в същото време снабдяване на сгради с топлина по начини, които освобождават по-малко емисии на парникови газове. Ето и няколко сравнения на различните технологични решения, предоставени от анализаторите на Clean Energy Wire.

Една сграда ще задържа топлината по-дълго, ако стените й са по-дебели и с изолация, а прозорците са с двоен или дори троен стъклопакет. По подобен начин инсталирането на интелигентни термостати и поставянето на адаптивни щори на прозорците позволява на сградата да реагира бързо на промените в температурата. Резултатът и в двата случая е, че трябва да се генерира по-малко топлина.

"Колкото по-добри са енергийните характеристики на вашия сграден фонд, толкова по-малко трябва да регулирате температурата", каза Аделин Роше, експерт по декарбонизация на сгради в климатичния мозъчен тръст E3G.

Изграждането на многофамилни къщи вместо еднофамилни например или живеенето в по-малки къщи би означавало по-малко пространство, което трябва да се отоплява и да е комфортно за живеене. "На глобално ниво до 17 процента от потенциала за смекчаване може да бъде уловен до 2050 г. чрез интервенции за осигуряване на самодостатъчност", се казва в доклада.

Някои по-малки промени изискват прости адаптации в поведението и мисленето. След като Русия нахлу в Украйна и вдигна цените на бензина, италианският физик, носител на Нобелова награда Джорджо Паризи, скандализира готвачите и учените, като показа на своите последователи във Facebook, че могат да изключат котлона, когато готвят паста, като поставят капак на тигана малко след като водата заври.

По-малко противоречивите мерки включват носенето на допълнителен пуловер или чехли на закрито, вместо увеличаване на градусите на термостата.

Експертите като цяло са съгласни, че по-голямата част от оставащото търсене на отопление ще бъде задоволено чрез преминаване от изкопаеми горива към електричество и свързване на повече сгради към системи за централно отопление, които от своя страна ще трябва да станат по-чисти. Повечето от моделирането, което е направено, предполага второстепенна роля за други технологии, каза Ян Розенов, директор на мозъчния тръст за чиста енергия Regulatory Assistance Project.

"Бих казал, че от страна на предлагането това са термопомпи, централно отопление и слънчева топлинна енергия в този ред - и след това всичко останало."

И така: термопомпи, централна топлофикация, слънчеви топлинни системи, биомаса, биометан, водород - кое как работи и е по-икономично.

3eNews