Минимален ценови ефект за клиентите за сметка на сериозен финансов риск за енергийните компании и внасяне на допълнителна нестабилност в енергийния сектор. Това би бил резултатът от планираните от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) промени в Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (ДПИ), чието обществено обсъждане се проведе на 08.10.2021 г. Такава е позицията на Института за енергиен мениджмънт /EMI/ по предложените от КЕВР изменения в методиката.

Мотив за предложените промени са ангажиментите на регулатора за ограничаване на негативното влияние на високите борсови цени на електроенергията върху небитовите потребители. Те бяха обявени на 6.10.2021 г. и подложени на обществено обсъждане два дни по-късно.

По същество, подходът на работната група на КЕВР залага на силно орязване на приходите на ДПИ лицензиантите, като основна мярка за намаляване на цените за небитовите клиенти - частни, държавни и общински компании и бюджетни структури - получаващи електроснабдяване от ДПИ. В момента, по официални данни на КЕВР, от ДПИ се снабдяват 256 хиляди небитови потребители на ниско напрежение, или 41% от всички потребители, купуващи от свободния пазар на електроенергия. Това означава, че ще се взимат средства от едни компании (каквито са ДПИ лицензиантите), за да се постигне ефект за други компании - тези, които не са си намерили търговец на свободен пазар.

С предложените промени в Методиката се променя формулата, по която се определя цената на електроенергията от ДПИ, което според регулатора "ще позволи сметките на небитовите потребители на ДПИ да бъдат намалени с 15 лв. до 30 лева на MWh". Мярката ще има краткосрочен характер - в рамките на 3 месеца, считано от 1.11.2021 г., като през това време потребителите на ДПИ следва да сключат договори с доставчици на електроенергия от свободния пазар. По този начин те няма да заплащат електроенергия по цени на ДПИ, където тя е значително по-висока.

Важно е да се отбележи, че 2/3 от тези клиенти са с потребление на средностатистическо домакинство и за тях фактическият резултат от тази промяна няма да бъде повече от 1-2 лева месечно. Цената за този минимален ефект, който не решава генералния проблем с високите цени на електроенергията, обаче, ще бъде програмиран дефицит в приходите на ДПИ компаниите. Този дефицит ще засегне не само тяхната финансова стабилност, но и ролята им на "спешна помощ" в българската енергетика.

3e-news.net