Живеем в изключително динамични времена. Всичко ни се случва на бързи обороти, така че не винаги можем да реагираме адекватно и на време, особено при не толкова приятни за нас събития.

Поставянето на тежка диагноза е сред нещата, които никой не желае да се случи на него или негови близки. За съжаление статистиката в тази насока не е приятна. България се нарежда на първо място по смъртност в Европа, а 81% от смъртните случаи у нас са в резултат на ракови и сърдечно-съдови заболявания*.

Само тези, които са минали по пътя да бъдат диагностицирани с тежко заболяване, знаят истинската цена за тях и за техните близки.

Поставен в такава ситуация, всеки реагира по различен начин, най-вече в зависимост от своите финансови възможности. Но при всички случаи основните фактори, за да може човек да се излекува са:

 • Точна и навременна диагноза
 • Правилно лечение
 • Възможност да си позволи най-добрите специалисти, които да гарантират предходните две

В търсенето им, голяма част от хората отправят поглед към чужбина, но това струва значителни по размер средства и е непосилно за повечето от тях. Колкото и да искат да са подготвени за това, малцина наистина са. A oще по-малко знаят, че именно животозастрахователните компании могат да дадат много добри и ефективни решения в тази насока.

Съществуват различни програми в зависимост от техния обхват и обезщетения. Чрез тях клиентът може да разчита не само да се покрият разходи за лечение (в страната или чужбина), но и да компенсира намаления си доход при така създалите се обстоятелства.

Ето и някои от основните предложения:

 • В момента на застрахователния пазар могат да се намерят както програми, фокусирани изцяло върху рака, така и такива, които покриват широк спектър от тежки заболявания, достигащи до над 30, дори 40 различни диагнози. При тях се изплащат застрахователни обезщетения в избран от клиента размер, като не съществуват ограничения за това как трябва да бъдат похарчени. Средствата могат да се използват както за лечение, чийто вид, място и време се определя изцяло от клиента, така и за покриване на други належащи разходи.
 • Животозастрахователните компании предоставят решения, които в случай на тежко заболяване осигуряват достъп до второ медицинско мнение от световни експерти. Тази услуга се предоставя чрез партньорства с международни медицински организации и представлява структуриран процес, който гарантира бързия достъп до експертиза от най-добрите специалисти. В резултат на това клиентите получават подробен медицински доклад, който включва прецизна диагноза и индивидуален план за лечение. Не са малко случаите от нашия опит, когато именно препоръките от експертния доклад са довели до по-точна диагноза, лечение, включително до спасяване на живот. Ето защо услугата се цени изключително високо от клиентите и е сред най-често използваните застрахователни покрития.
 • Съществуват и специални застрахователни програми с абсолютен фокус върху лечението в чужбина. Те са създадени, за да осигурят и платят всичко необходимо, свързано с:
  • потвърждение на диагноза;
  • осигуряване на селекция и препоръки за лечение в най-добрите болници по света, специализирани в лечението на конкретното заболяване;
  • всичко необходимо по транспортирането и настаняването на клиента, в страната в която ще се проведе лечението, вкл. на негов придружител
  • приема в болница и лечение, включващо всички необходими медицински услуги и лекарства
  • на практика неизчерпаеми финансови лимити, които да позволят всичко това да се случи

Така клиентът бива обгрижван през всички етапи на своето лечение. А това дава възможност през това време да се съсредоточи изцяло върху себе и своето оздравяване, без да се натоварва излишно с всички изброени детайли.

 • През последните години се наблюдава тревожна тенденция на намаляване на средната възраст на заболелите от тежки заболявания. Поради това всички тези застрахователни програми се предлагат и за деца, което дава възможност родителите да подсигурят и най-ценното си в тяхно лице.

Не е случайно, че изброените програми са най-търсените на пазара. Това е отражение на основните страхове на хората, породени от заобикалящата ни действителност.

Без значение от финансовите възможности на всеки клиент, застрахователната му програма превръща правилното диагностициране и лечение по цял свят в "мисията възможна" за него. Тя дава сигурност, че той ще има необходимите средства за лечение и логистиката свързана с него, без да посяга към спестяванията си, да търси финансова помощ от близките си или чрез благотворителни кампании. А това е огромно облекчение за него и семейството му.

Вземането на решение за закупуването на застрахователна програма за тежки заболявания, която да защити даден човек и неговото семейство, рядко е на дневен ред. То зависи не само от неговите приоритети, но и от здравословно му състояние към даден момент. С напредването на възрастта се покачва както цената, така и вероятността да не може въобще да се застрахова поради влошено здраве.

Затова нашата препоръка е тези важни решения да не се отлагат, но винаги да се вземат осъзнато и информирано, на база професионалното представяне на възможностите чрез индивидуални предложения от застрахователните агенти.

*Източник: НСИ: "България 2018" и "Здравеопазване 2018"

Ивелина Иванова

Специалист застраховки Заболяване и Злополука на MetLife България

Съдържанието е на партньор на Dir.bg