Точно преди месец получих обаждане от мой близък приятел, който бе взел решение да изтегли кредит, за покупка на жилище за семейството си. В банката, която бе избрал, му бяха предложили сключване на застраховка "Живот" към кредита. Разговорът ни започна с въпрос от негова страна "Каква е тази застраховка "Живот" и наистина ли трябва да я сключа?". В подобни случай моят отговор е винаги и категорично "ДА", защото и личният и професионалният ми опит са ми доказали, че никой не е застрахован и рисковете не са за подценяване. Обясних му, че е хубаво да помисли за семейството си и какво би станало, ако него го няма и в допълнение им "завещае" кредит непосилен за изплащане от самотен родител.

Застраховката на кредитополучателя е изключително важна и полезна, когато използваме кредити. Целта й е да подсигури всички бъдещи плащания по кредита Ви в случай на предвидени събития вследствие на Заболяване или Злополука на кредитополучателя. Когато ползваме ипотечен кредит, той най-често е със срок на изплащане от 20-30 години. Погасителният му план е нашият план А за това доста дълго пътуване, а за да го следваме, се предполага, че през всички тези години ще бъдем живи, здрави и работоспособни. Замисляйки се за това предположение и поглеждайки броя на годините, здравият разум подсказва, че е добре да имаме и план Б. Животозастрахователните продукти създадени специално за тази цел, представляват именно такъв план Б.

Тези продукти, могат да покриват различен набор от рискове, но основната им цел е да осигурят защита на кредитополучателите, като предвиждат финансово обезщетение, достатъчно да погаси предсрочно остатъка от кредита в случай на тежки последствия от заболяване и злополука. По този начин се позволява на семейство, изпаднало в тежък момент, да запази дома си.

Модерните пакети включват все повече и по-обхватни застрахователни покрития като основните са:

  • Загуба на Живот
  • Трайна Загуба на Трудоспособност
  • Тежки Заболявания, като броят на покритите заболявания вече достига до 40

Към тези покрития според желанията и предпочитаният си клиентите могат да добавят и други, като Защита на дохода и др.

Когато едно семейство тегли кредит, най-често то предвижда изплащането му с общи усилия, разчитайки на дохода и на двамата. За да отговорят максимално на нуждите на клиентите и да осигурят адекватна защита, съвременните продукти позволяват застраховани по една полица, да бъдат двама души, като по този начин постигат значително по-добра цена отколкото, ако се застраховат по отделно.

Домът и семейството за сред най-големите ценности за нас. Доказват го и данните на различни източници, според които 8 от всеки 10 българи притежават собствен имот. Други допълват, че 6 от 8 покупки на жилище се осъществяват с помощта на ипотека. Погрешно е да кажем, че описаните застрахователни продукти защитават кредита, те в най-пряк смисъл защитават дома и семействата ни.

Всеки клиент може да вземе своето решение спрямо собствените си възможности и приоритети, но на първо място трябва да има информация за това, че такива решения съществуват и за това как работят.

Друг важен фактор при преценката е разходът. Цената на тези покрития зависи от размера на кредита, от срока му, от броя и вида на покритият, от нашата възраст, от това дали е застраховано едно или две лица, важно е обаче да се знае, че тяхната цена вече е съвсем достъпна. За да се вземе оптималното решение, балансиращо размера, обхвата и цената на защитата, препоръчваме разговор с професионален животозастрахователен консултант.

Красимир Кацаров

Мениджър Брокери на MetLife България

*Съдържанието е на партньор на Dir.bg