Изминалите 20 години бяха белязани от периоди на интензивен икономически растеж и от една от най-сериозните финансови кризи в историята. Макар все още да се нареждаме след централно и западноевропейските страни по разпространение на животозастрахователни продукти, сме горди и радостни, че към днешна дата в България можем да се похвалим със стабилно развиващ се пазар. Днес все повече хора имат достъп до качествени услуги и се възползват от тях.

Няколко са основните тенденции и фактори, които се промениха през годините.

Заяви безплатна консултация с Metlife

Финансова сигурност

Членството на България в Европейския съюз и фактът, че индустрията е много по-развита в останалите страни-членки, донесе в България много по-стриктна и строга регулаторна рамка. След поуките от финансовата кризата чрез редица европейски директиви и регламенти изискванията за платежоспособност на компаниите станаха по-високи, мерките за мониторинг на регулаторните органи станаха много повече, правилата за предлагане на продуктите станаха много по-прецизни, изискванията към разпространителите на услуги също са много по-високи. Всичко това допринася за това клиентите да бъдат много по-спокойни, по-сигурни и по-защитени независимо дали ползват застрахователни продукти с инвестиционен характер или застраховки здраве и злополука.

Финансова грамотност

И в тази област имаме дълъг път пред себе си, но и в нея прогресът е осезаем. Днес много повече хора познават различни финансови инструменти. Не са рядкост българите, които по време на образование или работа в чужбина са придобили животозастрахователни навици. Постоянна практика на компаниите в сектора са различни инициативи за повишаването на финансовата грамотност, както сред подрастващите така и сред работещите. Все повече хора търсят и избират алтернативи на банковите депозити за своите спестявания.

Животозастрахователни продукти

Като компания, тясно специализирана в животозастраховането, още през далечната 1999 г. смятахме, че можем да предложим голямо разнообразие от продукти, но когато сега правим равносметка, виждаме неимоверен прогрес и в тази област. Ако преди години можеха да се предложат няколко покрития, свързани със заболявания, няколко със злополука и консервативни застраховки живот със спестовен характер, днес клиентите могат да получат много повече.

През годините предложенията се развиха много - както количествено, така и качествено, за да могат максимално да отговорят на нуждите на пазара. Когато става дума за заболявания, вече могат да се предложат покрития за над 40 заболявания, специални решения с фокус върху рак и диабет, достъп до второ медицинско мнение от световни експерти без човек да напуска града си, цялостни програми, осигуряващи лечение в чужбина. Сред покритията, за които дори не бяхме чували преди 20 години, а днес можем да предложим, са специални решения за проблемна бременност, тежки заболявания за деца и други. Класическите продукти пък се развиха до това да могат да се обособят специални решения за защита на кредити, да се предложат много по-добри покрития както за временна, така и за трайна нетрудоспособност.

Ако сравним картината на продуктите със спестовен и инвестиционен характер, ще открием, че са станали малко по-сложни, но много по-гъвкави, по атрактивни и по-достъпни. Най-популярните решения в тази посока са застраховките живот, свързани с инвестиционни фондове. Те са в състояние да отговорят на съвременните нужди на клиентите и на днешната икономическа действителност. Днес, започвайки една такава програма, на клиента не се налага да определи точно колко години ще я поддържа, получава спокойствие от възможностите за увеличаване, намаляване дори пропускане на плащания. Тези програми предоставят възможност за пълна адаптация към развитието на живота, като човек можа да добавя и да премахва застрахователни покрития, да увеличава или намалява предвидените застрахователни суми, така че по всяко време да притежава програма, която му приляга - все неща, които преди 20 години изглеждаха невероятни.

Придобивките за служители

Придобивките за служители са изцяло нова глава в историята на животозастрахователния бизнес в България. Ниската безработица, все по-засилената конкуренция на пазара на труда и предизвикателствата пред компаниите при привличане, задържане и мотивиране на качествени служители изведе нуждата от този род решения на много високо ниво. И ако отвъд океана МетЛайф предлага такива програми десетилетия наред, то едва през последните 4-5 години в Българя се наблюдава сериозно търсене на програми, чрез които работодателите да осигурят на служителите си грижа и защита.

Разпространителите на услугите

С развитието на пазара и продуктите изключително се развиха и професионалистите в бизнеса. Големите компании с достъп до световен опит и знания инвестираха в подготовката на кадрите си, създадоха вътрешни академии и вече можем да разчитаме на далеч по-подготвени и компетентни консултанти в сферата на животозастраховането. Развитието на пазара доведе в България и някои световни и европейски брокери, те също допринасят с експертиза и добри практики при разпространението на животозастрахователни услуги.

Ето и няколко примера за това как виждат развитието на пазара, мениджъри и консултанти извървели този път през годините.

"Промениха се и клиентите. Докато преди 20 години хората питаха що е това застраховка Живот, днес клиентите са много информирани, взискателни, изискващи компетентна консултация от нас, интересуващи се от общи условия, изключения, сравнения, конкуренция, "малки букви". Това ни задължава да се развиваме като компания, като търговска структура и продуктов портфейл, за да осигурим най-пълноценно и компетентно обслужване на клиентите ни."

Йорданка Каролева - Мениджър на Агенция в МетЛайф с 20 години опит.

"Една от най-големите разлики е в страхотните възможности, които има пред хората, които сега започват кариерата си в този бизнес. Вече имат на разположение и могат да се възползват от много знания, опит, програми и обучения, които да им помогнат да се развият"

Елеонора Симова, Мениджър на Агенция в МетЛайф с 18 години опит.

Заяви безплатна консултация с Metlife

"Промениха се хората, много млади хора, които са пътували и живели в чужбина, носят със себе си животозастрахователна култура и са активни в търсенето и интереса си към животозастрахователни решения."

Надежда Кръстева, Професионален Консултант в МетЛайф с 18 години опит.

"Промяната за 20-годишен период е много осезаема. Вярата в нас, доверието към МетЛайф и продуктите, които предлагаме, ме прави силна и горда. Виждам, как моите клиенти, които по-рано са купували продуктите за себе си, сега купуват за внуците с убеждение и вяра в нашата сила и почтеност. "

Надежда Алексиева, Професионален Консултант в МетЛайф с 20 години опит.

"В началото имаше един вид застраховка Живот и един вид застраховка Злополука, но разполагахме с много ентусиазъм, желание и интерес за един по-непознат бизнес, който не се ползваше с особено добро име в България. Сега когато изплащаме на клиенти 10, 15, а скоро и 20-годишни полици, е особено приятно. Удовлетворението на клиентите, че са поддържали тези програми и нашето собствено, че сме ние и компанията сме изпълнили дадените обещания."

Росица Накова, Професионален Консултант в МетЛайф с 20 години опит.

*Съдържанието е на партньор на Dir.bg