Правителството одобри План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз до юли 2019 година. Това съобщи пресцентърът на Министерския съвет.

Кабинетът обяви, че ще си сътрудничи тясно с Европейската централна банка и ще промени националното законодателство, за да отговори на изискванията за приемането ни в "чакалнята на еврото". Това трябва да стане до края на 2018 година.

Приемаме и да намалим натрупването на рискове в резултат на външни фактори или слабости на пазара. От ЕК и ЕЦБ настояват още за засилване на надзора върху небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователни дружества), подобряване на рамката за несъстоятелността след извършване на преглед на законодателството и изготвяне на съответните законови изменения, както и засилване на рамката за борба с изпирането на пари. Това също ще бъде законодателно решено, пише в плана на правителството.

Предстоят да се променят основни закони като Закона за кредитните институции, Закона за БНБ, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Промени ще има и в управлението на държавните предприятия, като преди това ще се събере информация за състоянието на държавния сектор в икономиката и то не само от български, но и от европейски институции.

Повече контрол предвижда плана и за застрахователните и осигурителни дружества. В тази връзка ще се промени и работата на Комисията за финансов надзор.

"Изпълнението на изброените мерки ще осигури спазването на предварително поетите ангажименти в области на политиката, които са от голямо значение за плавния преход към ERM II и към Банковия съюз до юли 2019 г., и като краен резултат да се въведе еврото след изпълнение на всички критерии за конвергенция в съответствие с член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз", се казва още в съобщението от Министерски съвет.

Планът на правителството предвижда всички мерки да бъдат изпълнени до юли 2019 година. След това ще има инспекция от ЕЦБ и евентуално-решение дали сме изпълнили очакванията или ще трябва да приемем нови мерки за подобряване на финансовия сектор.