Министерството на финансите на Русия заяви в четвъртък, че нареждането му за купонно плащане на 117 милиона долара върху еврооблигации е изпълнено и че ще уведоми отделно пазарите дали плащането е депозирано по сметката на платежния агент Citibank (C.N), съобщи Министерството на финансите, цитирано от световните агенции.

"Министерството на финансите на Русия информира, че платежното нареждане за изплащане на купонен доход по облигации от външни облигационни заеми на Руската федерация с падеж през 2023 г. в общ размер от 117,2 милиона долара с падеж на 15 март 2022 г., изпратено до чуждестранната банка кореспондент на 14 март 2022 г., е изпълнено", се казва в съобщението, цитирано от ТАСС.

Отбелязва се, че според резултатите от прехвърлянето на средства към агента за плащанията по еврооблигации (Citibank, N.A., London Branch), министерството ще информира допълнително.

Базиран в Европа притежател на облигации, е заявил пред Ройтерс (Reuters) в четвъртък, че някои притежатели на руски облигации, деноминирани в долари, които трябваше да получат купонно плащане в сряда, все още не са получили средствата.

Финансовият министър Антон Силуанов каза, че Русия ще подготви платежно нареждане в рубли за изплащане на външния дълг, ако не плати в чуждестранна валута, предаде ТАСС. "Готови сме също така да извършваме плащания в рубли по курса на Банката на Русия (централната банка) към датата на плащането. Освен това за емисиите на еврооблигации, издадени от 2018 г., такава възможност беше заложена в документите при издаването им", отбеляза преди няколко дни Силуанов, като добави, че замразяването на валутните сметки на Русия може да се разглежда като желание на чуждите държави да организират изкуствено дефолт - неизпълнение на погасителните споразумения.

"Твърденията, че Русия не може да изпълни задълженията си по държавния дълг, са неверни", каза още финансовият министър и бе категоричен: "Имаме необходимите средства за обслужване на задълженията си."

Ако плащането в долари не достигне до чуждестранни облигационери, според агенцията за кредитен рейтинг Fitch, това ще представлява неизпълнение, ако не бъде коригирано в рамките на 30-дневния гратисен период, отбеляза Ройтерс.

Ако не се плати, може да бъдат задействани руски застрахователни полици, известни като суапове за кредитно неизпълнение (Credit Default Swaps - CDS), които инвеститорите сключват, за да се хеджират. Инвестиционната банка JPMorgan изчислява, че има CDS на стойност приблизително 6 милиарда долара, които, ако се наложи, трябва да бъдат изплатени.

По-късно в четвъртък, 17 март, е насрочено заседание на комисия, която проверява дали да се активират условията по CDS. Не беше веднага ясно какво точно е в дневния ред на комисията, която се състои от топ банки и фондове, участващи в пазара на CDS.

Плащането по тези две емисии облигации е първият тест за Москва дали ще може да обслужва задълженията си по външния дълг след налагането на западните санкции, които отрязаха достъпа на Русия до световната финансова система и блокираха голяма част от златно-валутните й резерви.

Русия има 15 облигационни емисии на външните пазари с номинална стойност около 40 милиарда долара, приблизително половината от които се държат от чуждестранни инвеститори, отбеляза Ройтерс.

Няколко са плащанията - за още 615 милиона долара, дължими до края на месеца. Първото е на главница, на 4 април, когато е падежът на облигационна емисия от 2 милиарда долара.

Самите облигации са емитирани при комбинация от условия и договорености. Облигациите, емитирани след налагането на санкции срещу Русия заради анексирането на Крим през 2014 г., съдържат разпоредба за плащания в алтернативна валута. За облигации, издадени след 2018 г., рублата е посочена като опция за алтернативна валута, както спомена и Силуанов.

Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (U.S. Office of Foreign Assets Control - OFAC) заяви на 2 март, че е разрешила транзакции към лица от САЩ за "получаване на лихви, дивиденти или плащания с настъпил падеж по дълг или собствен капитал", издадени от руското министерство на финансите, централната банка или фонд за управление на активи, но изключението изтича на 25 май.

Русия трябва да плати близо 2 милиарда долара по ДЦК, емитирани навън, след този краен срок до края на годината.

Междувременно руската рубла отново се срина, прекъсвайки тридневния си ръст спрямо американския долар, като се понижи с 15.86% до 104.8570 рубли за един долар, съобщи 3eNews. Инвеститорите следяха от началото на седмицата развитието на руско-украинските мирни преговори и очакваха актуална информация за лихвените плащания на Русия по деноминирани в долари дългове.

*Купонът е лихвата, която емитентът изплаща на инвеститорите