На 15 юли, броени дни след предсрочните парламентарни избори, изтича 6-годишният мандат на управителя на Българската народна банка Димитър Радев. 

Според Закона за БНБ, управителят и тримата подуправители се избират от Народното събрание, а другите трима членове се назначават от президента. Самата процедура за избор на нов гуверньор от парламента трябва да стартира не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия. Иначе казано процедурата трябваше да е стартирала не по-късно от 15 май 2021 г. Поради краткия живот на 45-тото Народно събрание такава със сигурност не е започнала.

Това означава, че до избора на нов управител на БНБ Димитър Радев ще продължи да заема поста.

Преди 6 години Радев бе избран за гуверньор в надпревара с финансистите Бисер Манолов, Виктор Йоцов и Григорий Вазов. Тогава депутатите гласуваха оставката на Иван Искров, който се оттегли след 12 години начело на банката.

Ако слуховете са верни, този път Радев ще се съревновава за гуверньорския пост със сегашния подуправител Калин Христов и с банкера Любомир Каримански. Очакванията са Каримански да бъде номиниран от "Има такъв народ".

В следващите няколко месеца изтичат и мандатите на двама от подуправителите на Централната банка, избрани от парламента. На 29 юли изтича мандатът на подуправителя, ръководител на управление "Банково" Нина Стоянова, а на 24 октомври - на подуправителя, ръководител на управление "Емисионно" Калин Христов. 

Това означава, че новият парламент ще трябва да избере освен управител на Централната банка, и двама подуправители по предложение на новия гуверньор.

Мандатите на останалите членове на управителния съвет на БНБ (от квотата на президента) - Елица Николова, Людмила Елкова и проф. д.ик.н. Николай Неновски, приключват съответно на - 17 юни 2022 г., 2 декември 2024 г. и 13 юни 2026 г.