Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие решение за запазване на мярката за капитализиране на пълния обем на печалбата на банките за 2020 г., съобщи пресцентърът на БНБ.

Решението се взема във връзка с продължаващата несигурност и предизвикателствата, свързани с икономическите ефекти от разпространението на COVID-19.

При агрегирания финансов резултат към 31 декември 2020 г. в размер от 789 млн. лв., продължаването на мярката би увеличило с 1.23 процентни пункта адекватността на базовия собствен капитал на банковата система до 23.1 на сто при равни други условия, посочват от БНБ. Това допълнително ще укрепи капацитета на банките да поемат загуби при възможно влошаване на качеството на кредитните портфейли.

Положителният ефект от капитализирането на печалбата на банките превантивно намалява чувствителността им към кредитен риск, поддържа стабилността на банковата система и създава условия банките да продължат да изпълняват функцията на финансово посредничество чрез предоставянето на кредити за икономиката и домакинствата.

Мерките за допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките, приети от Управителния съвет на БНБ през март 2020 г., остават в сила, пише още в съобщението.