В първия работен ден на парламента след Коледната ваканция депутатите приеха на първо и второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, изменения в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници, както и промени на първо четене в Закона за кредитните институции. 

Промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари бяха внесени от ГЕРБ. 77 народни представители гласуваха "за" тях, само един беше "против", а 21 депутати се въздържаха. По предложение на Красимир Ципов от управляващата партия законът беше приет и на второ четене. 

Целта на законопроекта е да се намали административната тежест за определена категория задължени субекти и по-конкретно - търговците на едро. След промените мерките за превенция за използване на финансовата система за целите на изпирането на пари няма да се прилагат за търговците на едро, както няма да се прилага и комплексна проверка на клиентите, като събиране и изготвяне на документи и друга информация в условията на този закон. 

През декември Антикорупционната комисия обяви, че не е съгласна с предложените промени. Според КПКОНПИ не трябва да отпадат търговците на едро, защото именно при тях съществува възможност, при наличието на сериозни парични обороти, да се осъществява изпиране на пари. 

Освен този законопроект, в първия си работен ден, който слага и началото на последния парламентарен сезон на 44-ото Народно събрание, депутатите приеха и изменения в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници. Този законопроектът беше внесен от Министерски съвет. 

Промените в него засягат националната правна рамка за преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Измененията са в изпълнение на ангажиментите за въвеждане на европейските изисквания и целят създаване на гаранции, че банките разполагат с достатъчен капацитет за покриване на загуби и рекапитализация, така че по време на преструктурирането и непосредствено след него да могат да продължат да изпълняват критичните си функции, без риск за публичните финанси и финансовата им стабилност. 

Народното събрание прие на първо четене и промени в Закона за кредитните институции, внесени от Министерски съвет. С този законопроект пък се възлагат нови правомощия на Българската народна банка (БНБ). Те са във връзка с противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризъм. Идеята е при съмнение за пране на пари, финансиране на тероризъм или при повишен риск от такива действия, централната банка да може да преразгледа пригодността на лицата, които управляват и представляват банката, а при необходимост да разпореди освобождаването им.