На 1 януари 2024 г., без преходен период България въвежда еврото. Това стана ясно днес след заседание на Координационният съвет за подготовка на България за членство в еврозоната, на което бе приет проект на Национален план за въвеждане на еврото, оповестиха от Централната банка.

Според съобщението на БНБ датата на приемане на еврото ще съвпада с въвеждането му като официална разплащателна единица. Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс между еврото и лева. А след въвеждане на еврото в рамките на месец левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство.

Националният план за въвеждане на еврото в България е стратегическият документ, въз основа на който ще се реализира оперативната работа за замяна на лева с еврото. В него са дефинирани правилата за преизчисляване на цените и други стойности, обяснени са процедурите за замяна на пари в брой и за конвертиране на левови депозити и заеми с фиксирани и променливи лихвени проценти. Посочени са процедурите за снабдяване и разпространение на евробанкноти и монети, описани са необходимите законодателни промени. Този документ включва и основните принципи и етапи на информационната кампания, насочена към повишаване информираността на българските граждани за начина на замяна на лева с евро, визуалните и защитни характеристики на евробанкнотите и монетите, мерките за защита на потребителите и други важни въпроси, свързани с въвеждането на еврото.

Проектът на Националния план за въвеждането на еврото ще бъде публикуван за обществено обсъждане преди внасянето му за разглеждане от Министерския съвет.