Kриптовалутите не са валути в традиционния смисъл на думата, доколкото те не са законно платежно средство, а се възприемат по-скоро като спекулативни активи. Toва заяви подуправителят на Българската народна банка, ръководител на управление "Банково" Нина Стоянова пред БНТ.

"Дори към момента криптовалутите са обект на регулации, например по отношение на един от най-големите им недостатъци от регулаторна гледна точка - необходимостта от противодействие на изпирането на пари", отбеляза тя. По думите й в момента в Европа и у нас съществува задължение лицата, предоставящи услуги за обмяна между виртуални и традиционни валути, както и съхраняване и трансфер на виртуални валути, да прилагат нормативно установените мерки срещу изпирането на пари.

"В допълнение, през следващата година се очаква нов европейски регламент, който да разшири изискванията относно информацията, придружаваща трансфера на криптоактиви, като име на наредителя и получателя, адрес и др. По този начин регулациите в тази област се очаква да бъдат засилени чрез ограничаване на анонимността при операциите с криптовалута, която в момента съществува като риск". каза още Нина Стоянова.

През 2022 г. се очаква да бъде финализиран и обширен европейски регламент, който ще регулира както издателите на криптоактиви, така и платформите за тяхната търговия, припомни подуправителят на БНБ.

"Предвижда се лицензиране както на издатели на криптоактиви, така и на доставчици на услуги по криптоактиви (например оператори на платформи за търговия), които в момента са на регистрационен режим", обясни Нина Стоянова.

Тя посочи, че към момента няма изгледи криптовалутите да станат някога официално платежно средство, но те са актив, който позволява обмяна срещу традиционни парични средства.

"В тази връзка е нужно задълбочаване на регулациите при криптовалутите, доколкото съответните пазари все още се развиват и съществува необходимост от пълно елиминиране на рисковете от изпиране на пари", обясни още тя.