Европейската централна банка (ЕЦБ) предупреди за разтегнати оценки на много пазари на активи, тъй като регионът продължава да се възстановява от пандемията на коронавирус на фона на свръхниските лихвени проценти и мащабните мерки за стимулиране.

В полугодишния си доклад в сряда централната банка на еврозоната акцентира на уязвимостите на имотните и финансовите пазари, добавяйки, че "поемането на риск от небанкови организации и повишеният държавен и корпоративен дълг се натрупват".

Във връзка с имотите, ЕЦБ заключава, че рисковете от корекции на цените в средносрочен план са се увеличили значително на фона на множащите се оценки за  надценяване.

ЕЦБ отбелязва, че тези сектори са изложени на риск от корекции, тъй като компаниите и държавните финанси отчитат по-високи равнища на задлъжнялост.

"Уязвимостта обаче се увеличава поради разтегнатите оценки на някои пазари на активи, повишените нива на публичен и частен дълг и повишеното поемане на риск от небанкови организации", се казва в доклада.

Подобни "балони" парадоксално са свързани с щедрата и евтина парична политика, която ЕЦБ води от години, за да подкрепя икономическата дейност, отбелязва АфП.

 


 Няма място за спокойствие

Рискът от корекции на цените се е увеличил на някои пазари на недвижими имоти и финансови пазари. Уязвимостта на пазарите на жилищни имоти е нараснала, особено в страни с оценки, които вече са били повишени преди пандемията. По-рисковите сегменти на глобалните финансови пазари вече изпитаха нарастващо търсене на инвеститори, като интересът към нови видове активи като крипто активи се увеличи.

Небанковите активи, които включват инвестиционни фондове, застрахователи и пенсионни фондове, продължиха да увеличават експозицията си към корпоративен дълг с по-нисък рейтинг и биха могли да се сблъскат със значителни кредитни загуби, ако условията в корпоративния сектор се влошат. Инвестиционните фондове също остават силно изложени на ликвиден риск.

Рисковете от високи нива на корпоративна неплатежоспособност и банкови загуби сега" са значително по-ниски, отколкото преди шест месеца. Но рисковете от пандемията не са изчезнали напълно", каза Луис де Гиндос, вицепрезидент на ЕЦБ, цитиран в съобщение на банката.


Предвид нарушеното функциониране на пазара на труда и на търсенето, "пандемията (от Ковид-19) продължава да бъде един от основните рискове за бъдещия икономически растеж", предупреждават от ЕЦБ.

Картината със заплахите за икономиката в документа се допълва от натиска върху световните вериги за доставки и повишените цени на енергията, които също са предизвикателство за инфлационните перспективи - стандарт, върху който ЕЦБ се опира при определяне на паричната си политика.

Но като че ли водещият риск, на който финансовата институция, базирана във Франкфурт, отдава внимание, е бавният темп на ваксиниране срещу Ковид-19 в някои части на света може да застраши финансовата стабилност, макар възстановяването на икономиката вече да е в пълен ход.

Продължаващото икономическо възстановяване с устойчива бизнес активност в еврозоната "намали много от най-лошите ни страхове за икономически белези и повишен риск от кредитно неизпълнение" след Ковид-19, посочва ЕЦБ.

Рисковете, свързани с пандемията, обаче не са изцяло изчезнали, най-вече поради факта, че напредъкът на ваксинационния процес продължава да е бавен в редица региони по света, изтъква Луис де Гиндос в преамбюла на документа, цитиран от АФП и БТА.

Вирусът продължава да се разпространява и има нов скок в броя на новозаразените в Европа. Днес в Германия бяха отчетени рекордните над 52 000 случая на Ковид-19, а Франция вчера премина бариерата от 20 000 души.

След края на конференцията на ООН за климата миналата седмица ЕЦБ призова към конкретни и адекватни действия по климатичните промени, които да ограничат рисковете за финансовата система.