Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) взел решение от 1 юли 2021 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2020 г., да бъдат осъвременени с 5%. Решено беше още от 1 юли 2021 г. социалната пенсия за старост да нарасне също с 5% и от 141,63 лв. да се увеличи на 148,71 лева.

Не всички пенсии за трудова дейност ще бъдат увеличени от 1 юли

Ръст няма да има за хората, които получават максималния размер на пенсията за трудов стаж и старост, по-високи пенсии няма да получат и хората с минимална пенсия. Това е така, защото техните пенсии бяха увеличени от началото на годината.

Минималният месечен размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО нарасна от 250 лв. на 300 лв., което представлява реално увеличение с 20%, а максималният размер на получаваните една или повече пенсии беше увеличен от 1200 лв. на 1440 лева.  

Предвижда се обаче индексация върху личния размер на пенсиите - увеличение само за разликата между индивидуален размер на пенсията и разликата, която ще се получи, ако надхвърлят 300 лева.

Иначе казано осъвременяването ще се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към датата на осъвременяване (без изплащаните към нея добавки). Когато осъвремененият размер е под новия минимален размер, ще се приравнява на него, а ако е над максималния, се ще ограничава.

Припомняме, че със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО за 2021 г.) от началото на 2021 година нарасна размерът само на някои видове пенсии:

  • Нов минимален размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст - 300 лв.;
  • Нови минимални размери на другите пенсии, свързани с трудова дейност - определят се в процент от минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • Нов максимален размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях - 1440 лв.

Нямаше увеличение при пенсиите, свързани с трудова дейност, чийто размер към 1 януари 2021 г. е над новия минимален размер за съответния вид пенсия. Тези пенсии, както всяка година, ще бъдат осъвременени от 1 юли 2021 г., като планираното нарастване е с 5%, става ясно от съобщение на сайта на НОИ.

Нямаше увеличение и при пенсиите, несвързани с трудова дейност, чийто размер се определя в процент от размера на социалната пенсия за старост, като се предвижда нов размер на този вид пенсия да бъде определен от 1 юли 2021 г., като планираното нарастване е с 5%.