Правителството в оставка е одобрило промени, касаещи начина за изчисляване на пенсията, която кандидат-пенсионерите ще получават от Националния осигурителен институт. Това става ясно от съобщение на пресслужбата на кабинета.

Според приетите изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж при определянето на намалението на индивидуалния коефициент, когато бъдещият пенсионер е правил вноски и във втория пенсионен стълб и има право на втора пенсия.

При определянето на индивидуалния коефициент ще се отчитат и годините осигурителен стаж, през които човек се е осигурявал в универсален пенсионен фонд спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж. Ще се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително.

Прогнозите показват, че първите пенсионери - след 31 август 2021 г., могат да очакват със средно с около 10% или 50-60 лева по-висок размер на пенсията от НОИ в сравнение с тази, която биха получили, ако не беше предприета промяна в изчисляването на индивидуалния коефициент.

С измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителни стаж се намалява и административната тежест за гражданите. Урежда се по нов начин преизчисляването на пенсиите с осигурителен стаж и/или доход след пенсиониране. Предвижда се заявлението на лицето за ежегодно преизчисляване на пенсията да може да се подава както едновременно със заявлението за отпускане на пенсията, така и на по-късен етап. В случай че преизчисляването с осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на осигурителния стаж, придобит след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията.

Друга част от промените предвиждат, че в случаите, когато лицето вече е представило оригинални документи пред пенсионния орган и в пенсионното му досие има заверени копия от тях, при последващо отпускане на пенсия или добавка да не се изискват отново оригиналните документи.

Приетите промени касаят над 2,314 млн. души, осигурени в универсален пенсионен фонд и близо 2,1 млн. пенсионери с пенсия от държавното обществено осигуряване.