Постепенното възстановяване на икономическата активност се отразява и на застрахователния пазар, който към март 2021 г. бележи ръст на премийния приход от 6,1% на годишна база, след едногодишен период на задържане темпа на развитие в резултат на ковид кризата. Това съобщиха от Асоциацията на застрахователите в България, позовавайки се на данните на Комисията за финансов надзор към края на първото тримесечие на годината.

Съгласно данните на КФН към март общият размер на премийния приход е 806,8 млн. лева. Изплатените обезщетения възлизат на 313,5 млн. лв., като се отчита увеличение от 2,4% на годишна база.

Пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 4% на годишна база, най-високият за последните 12 месеца. Към март премийният приход е в размер на 657 млн. лв., а изплатените обезщетения са 256,3 млн. лв., като остават на практика без изменение на годишна база (-0,36%).

Данните не показват особена динамика по линия на най-масовите застраховки - "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Каско". Премийният приход по застраховка ГО към март 2021 г. е в размер на 281,8 млн. лв., с минимално нарастване от 1,2% на годишна база. Отчита се ръст от 5,4% на изплатените обезщетения по тази застраховка към м. март 2021 г. Слабо се повишава премийният приход по Каско - с 2,9% на годишна база до 167,5 млн. лв.

Позитивно развитие се наблюдава по линия на застраховка "Пожар и други опасности", при която се отчита значителен ръст на премийния приход на годишна база - към януари 2021 е 37,6%, към м. февруари е 24%, а към март увеличението е 21%, като събраните премии достигат 24,7 млн. лева. Същевременно по линия на "Кражба, грабеж, вандализъм" се отчита спад на премийния приход на годишна база, като към март е понижението е 6%.

Въпреки че туристическите и бизнес пътувания все още са в застой, премийният приход по застраховка "Помощ при пътуване" се връща на нива от преди пандемичната криза, показват данните на КФН. Към март 2021 г. той е 12,3 млн. лв. - същият размер като през 2019 година. За сравнение, през март 2020 г. премийният приход по тази застраховка е бил 6,9 млн. лева. Причината вероятно се дължи на съживяването на стопанската активност и постепенното връщане към нормалния ритъм на живот.

С положителен знак е развитието в животозастраховането, където се наблюдава динамичен ръст в премийния приход, след период на значителен спад в резултат на пандемичната ситуация. Към март 2021 г. премийният приход в животозастраховането достига 150 млн., като ръстът на спрямо същия период на 2020 г. 16 на сто. Наред с това, обаче, се отчита и подобен ръст от 16,9% на изплатените обезщетения, които са в размер на 57,2 млн. лева.

Интересни са пазарните данни по линия на застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд. От края на 2020 г. и особено началото на тази година се оформя тенденция на значимо покачване на премийния приход по тази застраховка. Ръстът на годишна база към януари 2021 г. е 88%, към февруари е 44%, а към март 77% и достига 50,3 млн. лева. За сравнение, ръстът на премийния приход на годишна база към декември 2020 г. е 18,7%, събраните премии са в размер на 108,4 млн. лева. Причините за повишения интерес към този продукт са комплексни, като вероятно сред тях е търсенето от страна на потребителите на по-изгодни алтернативи за управление на спестяванията, особено в ситуация на нулеви и дори отрицателни лихви по депозитите.