Русия, която изплати със закъснение лихви по дълга си заради все по-многобройните санкции срещу нея, обяви днес, че е готова да се разбере директно с недоволните кредитори, предаде Франс прес.

"Министерството на финансите на Русия информира, че е готово да разгледа и ако са налице необходимите мотиви - да уреди двустранно всички рекламации относно цялостното изпълнение на дълговите задължения по руските еврооблигации "Русия 2022", посочи министерството в комюнике.

Ведомството публикува два имейл адреса, на които да се изпращат тези рекламации, уверявайки, че всички заявления ще бъдат разгледани. Според министерството известен брой външни държатели на облигации искат плащане на допълнителни лихви за периода от предвидената дата за погасяване на тези облигации (4 април 2022 г.) до датата на ефективния трансфер на средствата до притежателите.

Някои кредитори "смятат това закъснение на плащането, дължащо се единствено на незаконните действия на чуждестранни финансови посредници, за следствие от умишлено използване от емитента на заетите средства извън установения срок", се казва в съобщението.

В друго комюнике министерството на финансите съобщава, че лондонското подразделение на "Ситибанк" (Citibank) вече не играе никаква роля при плащанията по руски облигации, той като тези операции вече се извършват от Националния платежен депозитар (НПД).

В края на май Русия обяви, че заради санкциите ще плаща на държателите на руски еврооблигации, използвайки схемата за заплащане на газа в рубли.

Досега Москва успява да избегне неплатежоспособност, но среща все повече и повече затруднения при изплащането на дълговете си заради непрекъснатото втвърдяване на западните санкции.

Вчера за първи път комитет на кредитори обяви, че Русия не е извършила плащане на лихви по облигации на стойност 1,9 милиона долара, с падеж на 4 април.

Комитетът на кредиторите (Credit Derivatives Determinations Committee - CDDC) посочи на сайта си, че е гласувал с "да", след като е било поискано да определи дали е настъпило "нарушение на задължение за плащане" относно Русия.