Петър Чобанов и Андрей Гюров са достойни кандидати за подуправители на Българската народна банка (БНБ). Тези две позиции, за които те кандидатстват, са от съществено значение, затова съм се водил предимно от професионалните и личностни качества на кандидатите. Това каза управителят на БНБ Димитър Радев по време на днешното представяне пред бюджетната комисия на Петър Чобанов, кандидат за ръководител на управление "Банково" и на Андрей Гюров, кандидат за ръководител на управление "Емисионно" на централната банка.

"Петър Чобанов е достоен кандидат за подуправител на БНБ за ръководител на управление "Банково", каза Радев, цитиран от БТА, и допълни: "Андрей Гюров е най-добрият избор за подуправител на БНБ за ръководител на управление "Емисионно".

"Според мен и двамата кандидати ще спомогнат за реализирането на целите на БНБ в управленията, за които кандидатстват", изтъкна Димитър Радев.

Петър Чобанов: Ще работя по въвеждането на еврото

Ако бъда избран, пред мен ще стоят редица отговорности, но стратегическата ми цел ще бъде да работя по въвеждането на еврото в страната ни, каза по време на изслушването Петър Чобанов. Той благодари, че кариерата му е започнала от БНБ, защото именно работата там го е научила да отстоява обществения интерес.

Единна зона за плащания в евро, присъединяване към европейската платформа за ценни книжа, промени в системите на БНБ и въвеждане на една платформа, която да има единни стандарти с Европейския съюз, дигитализация и сигурност на платежния процес, въвеждане на регулации и модернизиране на платежния процес с цел елиминиране на банковите измами, въвеждане на дигиталното евро, подобряване на скоростта на трансакциите - тези и други промени обеща да въведе Чобанов в БНБ.

"Смятам да инициирам създаване на ново звено за планиране на стратегическо и оперативно ниво за насърчаване на банковия и финансов сектор, което да бъде под прекия контрол на управителя на БНБ", обясни още Петър Чобанов.

Той е завършил икономика в УНСС и е започнал кариерата си в БНБ. През май 2013 г. е избран за министър на финансите. От 2014 г. до днес е народен представител. Академичната му кариера започва от 2006 г., когато става доцент по финанси.

Андрей Гюров: Планирам мащабна информационна кампания за еврото

"За мен е огромна чест да бъда обявен за тази позиция, но както всичко знаем, БНБ се намира на прага на най-голямото събитие в своята история, а именно въвеждането на евровалутата. Затова интеграцията на България и БНБ в евросистемата е постигане на мечта, особено за моята генерация, която чака този момент вече няколко десетилетия". Това каза Андрей Гюров, кандидат за подуправител на Българската народна банка (БНБ) за ръководител на управление "Емисионно" на изслушването в бюджетната комисия в парламента.

Той обеща да работи честно, неуморно и достойно за БНБ.

"Преподавателската и изследователската ми дейност ще допринесат за качественото ми управление на тази отговорна позиция", каза още Гюров. За него е важно да се установи приемственост през първите месеци между екипите и бързо да се премине към подготовката на служителите към управлението на валутните резерви и директивата по преструктуриране към еврото.

"Работата по подготовката и присъединяване към еврозоната е мой основен приоритет, но това е многопластов процес, който ще изисква детайлно изпълнение. Затова смятам да си партнираме с Хърватската народна банка, защото те наскоро преминаха през тези процеси по въвеждане на еврото и очаквам подкрепа от тях", каза още Гюров.

Като основни свои приоритети той посочи управлението на портфейли и прилагането на общи решения за операции на общия пазар.

"Смятам да инициирам мащабна информационна кампания за информиране на гражданите за предстоящите процеси по въвеждането на еврото, която да дава отговори на въпросите, които вълнуват българите", посочи още Гюров.

Според него левовите банкноти имат добра съвременна защита и не се предвижда печатане на нова серия от банкноти заради предстоящото въвеждане на евровалутата в България. "В момента се обсъжда дизайнът на българските евромонети и те ще бъдат отсечени преди въвеждането на еврото у нас през 2025 г.", уточни Гюров.

Андрей Гюров защитава докторска степен по икономика в Икономическия университет във Виена и успоредно с това работи в австрийската "Фолксбанк". От 2021 г. е народен представител и същевременно е преподавател в редица български университети.

Изслушването на Гюров продължи 7 минути, колкото предвиждат правилата, през които той изложи своята концепция и мотивация за поста ръководител на управление "Емисионно" в БНБ и след това отговори на въпросите на членовете на комисията.