Банка ДСК е най-предпочитаната и разпознаваема банка сред българските потребители. Това сочат данните за втората половина на 2018 г. от редовното изследване "Financial Intelligence" на GfK - изследване на потреблението на банкови продукти и услуги. Участниците в проучването са анкетирани относно разпознаваемостта на банките в страната и предпочитанията им към банковите институции и услуги.

Банката запазва лидерската си позиция по показателите спонтанна и подпомогната познатост, като близо 80% от анкетираните споменават Банка ДСК на спонтанно ниво, а за 97% банката изниква в съзнанието на подпомогнато ниво - при предложен списък с изброени банки.

Банка ДСК е лидер и по други показатели. Традиционно тя е на първо място по дял на потребителите - 25%, както и на първо място по показателя основна ползвана банка - 23%.

За поредна година Банка ДСК остава и най-предпочитаната финансова институция в България - общо 45% от респондентите заявяват, че биха предпочели да използват нейните услуги, като за близо половината от тях (21%) тя е и единствената банка, която разглеждат като потенциално възможна.

"Щастливи сме от факта, че българските потребители запазват високото си доверие в банковия сектор и виждат надежден партньор в лицето на Банка ДСК. Резултатите от това проучване ни задължават да продължим да градим доверие и лоялност, така, както сме го правили досега - с ясната цел да бъдем близо до своите клиенти и да се вслушваме в конкретните им нужди", коментира Виолина Маринова, Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

Резултатите от проучването показват, че Банка ДСК е на първо място и по познаваемост на рекламите на банкови институции - за 27% от анкетираните тя е първата банка, за която се сещат. Общо 41% споменават банката на спонтанно ниво, а 51% избират Банка ДСК чрез подпомогната познатост на рекламите.

Проучването "Financial Intelligence" на GfK е представително за населението в страната на 18 и повече години и представлява мониторинг на банковия сектор в България. То се реализира в две вълни годишно като омнибусно изследване. Втората вълна на "Financial Intelligence" за 2018 г. е проведена в периода 1-14 ноември, с извадка 975 души.