Управителният съвет на БНБ разреши днес преобразуването на "Банка Пиреос България" АД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в "Юробанк България" АД, съобщиха от Централната банка.

След преобразуването "Юробанк България" АД става универсален правоприемник на "Банка Пиреос България" АД, която се прекратява без ликвидация, се уточнява в съобщението.

Междувременно на сайта на "Пиреос" има съобщение до всички клиенти, че техните нови банкови карти, независимо дали са дебитни или кредитни, вече са издадени в офис на "Пощенска банка", както е търговското наименование на "Юробанк".

От датата на оперативното обединение старите карти няма да са активни, а клиентите ще получат есемес с информация откъде да получат новите си карти.

Юробанк груп е регионална банкова група на Балканите с канадски и американски фондове като основни акционери. Бившата гръцка банка запази бизнеса си в България, но разпродаде операциите си в Румъния, Полша, Турция и Украйна в изпълнение на изискванията на ЕС за възстановяване, след като преди това бе национализирана в разгара на гръцката криза.

Сделката за придобиване на Пиреос бе сключена в края на 2018 г. Обявената цена бе 75 млн. евро. На 28 март 2019 г. Българската народна банка одобри покупко продажбата, а на 10 май разрешение даде и Комисията за защита на конкуренцията.

Според в. Банкеръ новата група ще се превърне в четвъртия по големина играч на пазара на банкови услуги у нас по размер на активите си с дял от 10 на сто.