Информационната сигурност е от съществено значение за онлайн банкирането, като са важни и предприетите от страна на клиента мерки за предпазване на личните компютри, компютърни мрежи и Интернет достъп. УниКредит Булбанк, която е една от банките, предлагащи електронен подпис или цифров сертификат, препоръчва някои лесни за спазване препоръки за допълнително увеличаване на сигурността: Препоръчително е да използвате Универсален Електронен Подпис или цифров сертификат върху хардуерно криптографско устройство. Не разкривайте на никого своето потребителско име и парола, сменяйте ги често. Не използвайте публични компютри и софтуер с неясен произход. Проверявайте изпращача на имейл съобщения и не предоставяйте конфиденциална информация. Проверявайте индикациите за сигурност на уеб-сайтовете. Избягвайте запаметяване на потребителски имена и пароли в уеб-браузъра Ви. Използвайте антивирусен софтуер, анти-спайуеър и firewall. Препоръчително е те да бъдат поддържани от специалист. Обновявайте използвания от Вас софтуер, уеб-браузър и операционна система, следвайте препоръките за сигурност на производителя. Винаги използвайте „Изход” след използването на онлайн банкирането. При предоставяне на физически достъп до компютъра Ви на трети лица, изтривайте от него всички средства за идентификация. За корпоративни клиенти – преценете възможността за комбиниран подпис. При съмнение за неоторизиран достъп от ваше име до онлайн банкирането ви веднага информирайте банката.