Първа инвестиционна банка - Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми) | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)


Супер кредит


Този кредит, първоначално предоставен под формата на овърдрафт, е точно за Вас, ако искате:

  • да развиете своя бизнес;
  • да разполагате с допълнителни средства за текущи нужди;
  • да дължите лихва само върху усвоената част от кредита;
  • дълъг гратисен период - до 36 месеца;
  • без погасителен план в рамките на 3 години;
  • отново да изтеглите погасената част от кредита - без повторно разглеждане на документи и разходи за ипотека;
  • дълъг срок за оборотните кредити - до 5 години;
  • по-ниски комисиони през периода с погасителен план;
  • без такса за предсрочно погасяване след изтичане срока на овърдрафта.

НОВО: от август 2017 година!

 • със супер изгодна лихва - от 3.12% годишна лихва

Параметри на кредита:

размер: без ограничение, в зависимост от нуждите на бизнеса и покритието на обезпечението
валута: лева, евро
срок:
 • до 60 месеца, в това число в режим на овърдрафт до 36 месеца;
 • при залог върху ДМА - до 60 месеца, в това число в режим на овърдрафт до 12 месеца.
лихва: от 3.12% годишна лихва*
* Лихвата е съставна (СЛП + надбавка).
**СЛП на Fibank,
гратисен период: в режим на овърдрафт до 3 години
начин на погасяване:

месечни погасителни вноски след изтичане на периода в режим на овърдрафт

обезпечение:
 • ипотека върху жилищни, административни, търговски, производствени и складови площи; земеделска земя, УПИ;
 • залог върху ДМА.

Собствениците и управителите при кредитоискатели - юридически лица и собствениците на обезпечението се ангажират като съдлъжници или поръчители.

такси и комисиони:
 • Комисиона за управление за периода на овърдрафт - от 1% годишно
 • Комисиона за управление за периода с погасителен план - от 0.5% годишно
 • Комисиона за предсрочно прекратяване на овърдрафт - без комисиона при преминаването от режим на овърдрафт в погасителен план
 • Останалите такси и комисиони - съгласно Тарифата.

 

 

 

Кредитът се отпуска на юридически лица, еднолични търговци, физически лица с годишни счетоводни приходи от продажби до 500 000 лв. и персонал до 10 човека.

Виж Лихвен бюлетин.

Oще услуги на банката

Контакти

Първа инвестиционна банка АД, София
Централа
София 1797, ул. "Драган Цанков" 37
тел.: 02/ 817 11 00
BIC/ SWIFT CODE: FINVBGSF
www.fibank.bg
Телефони за връзка:
Контакт център на ПИБ АД
тел. 0800 11 011
Безплатен телефон за абонатите на БТК и достъпен от стационарни телефони от територията на цялата страна.
Картов център на ПИБ АД
При открадната или загубена дебитна или кредитна карта, можете да позвъните на следните телефони:
• тел. 0800 12 012 - денонощно от цялата страна
• други телефони на Картов център:
o + 359 2 817 1143
o + 359 2 817 1142
o + 359 888 68 10 10