Първа инвестиционна банка - Кредити, потребителски (Стандартни потребителски кредити с или без поръчителство) | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити, потребителски (Стандартни потребителски кредити с или без поръчителство)

 

Потребителски кредит


Потребителските кредити от Fibank предлагат:

 • висока сума на кредитиране - до 50 000 лв. или равностойността им в евро;
 • срок за погасяване - до 10 години;
 • без поръчител;
 • само срещу лична карта*;
 • без такса при кандидатстване онлайн**;
 • изплащане на равни месечни вноски;
 • без такса за предсрочно погасяване на кредита;
 • бързо предварително одобрение - до 24 часа (за искания, подадени в работни дни от 9 до 17 ч.).

* В зависимост от индивидуалния Ви кредитен рейтинг може да бъдат изискани и други документи.
**Станадартна такса разглеждане на документи при кандидатстване в офис на банката - 25 лева.

Потребителският кредит от Fibank е удобен начин да получите необходимите Ви средства за:

 • покупка на жилищно обзавеждане;
 • ремонт на жилище или автомобил;
 • покупка на битова техника;
 • покупка на домакински уреди;
 • заплащане на обучение;
 • екскурзия и почивка;
 • лечение;
 • текущи битови задължения;
 • семейни събития;
 • или просто защото се нуждаете от пари за непредвидени плащания.

Параметри на кредита:

размер до 50 000 лева или равностойността им в евро
валута на кредита лева, евро
срок за погасяване до 10 години
обезпечение Без обезпечение
лихвени условия
 •   при превод на декларирания доход по сметка в Банката
  Лихвен процент на годишна база лева/евро
  за първата година
  мин. 6.00% фиксиран годишен лихвен процент
  за останалия период на кредита
  мин. 6.00%, променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП* + надбавка
 •  без превод на декларирания доход по сметка в Банката
Лихвен процент на годишна база лева/евро
за първата година
мин. 7.00% фиксиран годишен лихвен процент
за останалия период на кредита
мин. 7.00%, променлив годишен лихвен процент, формирана на база СЛП* + надбавка

 

Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател и се формира на база СЛП* + надбавка

*СЛП - Лихвен процент, базиран на спестяванията

ГПР (годишен процент на разходите)

При кандидатстване онлайн:
6.26%, изчислен при размер на кредита 15 000 евро, срок на погасяване 120 месеца, при годишен фиксиран лихвен процент в размер на 6.00% за първите 12 месеца и годишен променлив лихвен процент в размер на 6.00% за останалия период от срока за погасяване. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 167.16 евро. Общата дължима сума е в размер на 20 059.75 евро.

При кандидатстване в клон на банката:
6.28%, изчислен при размер на кредита 15 000 евро, срок на погасяване 120 месеца, при годишен фиксиран лихвен процент в размер на 6.00% за първите 12 месеца и годишен променлив лихвен процент в размер на 6.00% за останалия период от срока за погасяване. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 167.16 евро. Общата дължима сума е в размер на 20 072.54 евро. В ГПР е включен разходът за такса за разглеждане на документите, която се изисква и е за сметка на Кредитополучателя.

начин на усвояване еднократно
такса за предварително проучване и разглеждане на документи

25 лева

комисиона за отпускане не се дължи
комисиона за предсрочно погасяване не се дължи

Oще услуги на банката

Контакти

Първа инвестиционна банка АД, София
Централа
София 1797, ул. "Драган Цанков" 37
тел.: 02/ 817 11 00
BIC/ SWIFT CODE: FINVBGSF
www.fibank.bg
Телефони за връзка:
Контакт център на ПИБ АД
тел. 0800 11 011
Безплатен телефон за абонатите на БТК и достъпен от стационарни телефони от територията на цялата страна.
Картов център на ПИБ АД
При открадната или загубена дебитна или кредитна карта, можете да позвъните на следните телефони:
• тел. 0800 12 012 - денонощно от цялата страна
• други телефони на Картов център:
o + 359 2 817 1143
o + 359 2 817 1142
o + 359 888 68 10 10