Първа инвестиционна банка - Депозити, фирми - стандартни | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, фирми - стандартни 


Стандартен срочен депозит


Първа инвестиционна банка предлага  срочни депозити при следните условия:

І. Стандартни срочни депозити

  • валута - левове, евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири;
  • минимална сума - не се изисква
  • срок - максимален 36 месеца
  • лихви - на годишна база, според таблиците:

Лихви в BGN:

период 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 18 месеца 24 месеца 36 месеца
лихва 0.05% 0.10% 0.20% 0.35% 0.40% 0.60% 0.70%

 

 

 

Лихви в USD:

период 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 18 месеца 24 месеца 36 месеца
лихва 0.10% 0.15% 0.30% 0.60% 0.70% 0.80% 1.00%

 

 

 

Лихви в EUR:

период 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 18 месеца 24 месеца 36 месеца
лихва 0.05% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.60%

 

 

 

Лихви в GBP:

период 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 18 месеца 24 месеца 36 месеца
лихва 0.05% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.60% 0.70%

 

 

 

Лихви в CHF:

период 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца
лихва 0.05% 0.10% 0.20% 0.30%

 

 

 

 

 

 

Допълнителна информация:

  • ФГВБ (Фонда за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ;
  • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на банката. Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.
Виж Лихвен бюлетин.

Oще услуги на банката

Контакти

Първа инвестиционна банка АД, София
Централа
София 1797, ул. "Драган Цанков" 37
тел.: 02/ 817 11 00
BIC/ SWIFT CODE: FINVBGSF
www.fibank.bg
Телефони за връзка:
Контакт център на ПИБ АД
тел. 0800 11 011
Безплатен телефон за абонатите на БТК и достъпен от стационарни телефони от територията на цялата страна.
Картов център на ПИБ АД
При открадната или загубена дебитна или кредитна карта, можете да позвъните на следните телефони:
• тел. 0800 12 012 - денонощно от цялата страна
• други телефони на Картов център:
o + 359 2 817 1143
o + 359 2 817 1142
o + 359 888 68 10 10