Първа инвестиционна банка - Спестовни влогове, физически лица | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Спестовни влогове, физически лица


Детски спестовен влог


Детски спестовен влог -  подходящ подарък за Вашите деца, внуци и роднини:

 • можете да го откриете в левове, евро, щатски долари или британски лири;
 • без минимална сума за откриване
 • лихва - 0.40% годишно за всички валути;
 • бонус - всяка календарна година лихвеният процент нараства с 0.20%;
 • без такса за откриване и поддържане;
 • без ограничение можете да теглите и внасяте суми по влога.

и още:

 • титуляр на влога е непълнолетно лице до 18 години
 • вложител е пълнолетно лице, откриващо влога, без изискване за роднинска връзка;
 • впоследствие всяко друго лице, различно от вложителя може да внася суми по влога;
 • лихвата се изплаща: веднъж годишно - на 31 декември или при закриване на влога;
 • теглене на суми от влога могат да извършват:
  • при малолетен титуляр (до 14 години) - от законните му родители с разрешение на районния съд;
  • при непълнолетен титуляр (от 14 до 18 години) - от титуляря, с писмено съгласие на единия родител при разрешение от районния съд;
  • от титуляря, ако е навършил пълнолетие или е навършил 16 години и е встъпил в брак.

Допълнителна информация:

 • ФГВБ (Фонда за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ;
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата. Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.

Oще услуги на банката

Контакти

Първа инвестиционна банка АД, София
Централа
София 1797, ул. "Драган Цанков" 37
тел.: 02/ 817 11 00
BIC/ SWIFT CODE: FINVBGSF
www.fibank.bg
Телефони за връзка:
Контакт център на ПИБ АД
тел. 0800 11 011
Безплатен телефон за абонатите на БТК и достъпен от стационарни телефони от територията на цялата страна.
Картов център на ПИБ АД
При открадната или загубена дебитна или кредитна карта, можете да позвъните на следните телефони:
• тел. 0800 12 012 - денонощно от цялата страна
• други телефони на Картов център:
o + 359 2 817 1143
o + 359 2 817 1142
o + 359 888 68 10 10