17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити за покупка на имот (Стандартни жилищни кредити)


 

За покупка на жилищен имот


С жилищен кредит за  покупка (включително замяна, делба) на Банка ДСК може да се финансира сделка за покупка на :

 • жилище и гараж (ако има такъв)
 • жилищна сграда* или вила с прилежащи към тях дворно място и гараж (ако има такъв)
 • урегулиран поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно застрояване
 • на самостоятелен гараж
 • жилище и гараж (ако има такъв) преди достигане на степен „груб строеж” на сградата, при определени от Банката условия

Вашите предимства:

 • Дълъг срок на издължаване
 • Без възрастово ограничение

Размер

Няма

Минимален

400 000 лв

200 000 eur

Максимален

Срок

Няма

Минимален срок за издължаване

30
години

Максимален срок за издължаване

Уважаеми клиенти, молим Ви да имате предвид, че е задължително ползването на разплащателна сметка в Банка ДСК и сключването на застраховка имот. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката – след като Кредитополучателят, в зависимост от вида на кредитния продукт, представи първата оригинална застрахователна полица. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Примерът е изготвен при погасяване на кредит чрез разплащателната сметка, включена в платежния пакет.

Промоционалните условия са валидни до 31.05.2018 г.

 

4,09%

ГПР

Пример при променливa лихва за целия срок на кредита за жилищни и ипотечни кредити за покупка на жилище при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Уют плюс“

 

Размер на кредита

100 000 лв

Месечна вноска

471,67 лв

Срок на кредита

30 години

Обща дължима сума

171 824,98лв

ГПР – 4,09% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 3,90%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер
 • Брой погасителни вноски – 360
 • Такса за оценка на имот (апартамент) – 120 лв.
 • Такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека – 35 лв
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 4.50 лв.
 

4,29%

ГПР

Пример при фиксирана лихва за първите 3 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Уют плюс“
Размер на кредита

100 000 лв

Месечна вноска

483,20 лв

Срок на кредита

30 години

Обща дължима сума

175 975,85 лв

ГПР – 4,29% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Фиксирана лихва за първите 3 години – 4,10%
 • Променлива лихва за останалия срок – 4,10%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер
 • Брой погасителни вноски – 360
 • Такса за оценка на имот (апартамент) – 120 лв.
 • Такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека – 35 лв.
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 4.50 лв.
 

4,50%

ГПР

Пример при фиксирана лихва за първите 5 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Уют плюс“
Размер на кредита

100 000 лв

Месечна вноска

494,87 лв

Срок на кредита

30 години

Обща дължима сума

180 179,26 лв

ГПР – 4,50% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Фиксирана лихва за първите 5 години – 4,30%
 • Променлива лихва за останалия срок – 4,30%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер
 • Брой погасителни вноски – 360
 • Такса за оценка на имот (апартамент) – 120 лв.
 • Такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека – 35 лв.
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 4,50 лв.

 

Oще услуги на банката

Контакти

Банка ДСК АД, София

Зелена линия 0700 10 375
e-mail: call_center@dskbank.bg
www.dskbank.bg/

Централа:
ул. "Московска" 19,
София 1036, България
тел. 0700 10 375,
факс (+359 2) 980 64 77,
office@dskbank.bg
Tlx: 25043; 22719, SWIFT: STSA BG SF
BIC: STSABGSF
Някои основни клонове работят и в събота.