17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити, потребителски (Стандартни потребителски кредити с или без поръчителство)


Стандартен потребителски кредит


Максимална сума и най-дълъг период на издължаване получавате чрез стандартния потребителски кредит. Получавате право на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Партньори плюс“ при превод на работна заплата по сметка в Банката, при ползване на платежен пакет ДСК Pay или ДСК Pay+ и при изпълнение на допълнителни условия.


Промоционалните условия са валидни до 31.05.2018 г.

 

8,88%

ГПР

Пример за стандартен потребителски кредит с обезпечение поръчителство
Пример при променлива лихва за целия период на кредита при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Партньори плюс“
Размер на кредита

20 000 лв

Месечна вноска

242,66 лв

Срок на кредита

10 години

Обща дължима сума

29 758, 32 лв

ГПР – 8,88% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 8,00%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 100 лв.
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 4,50 лв.
 • Брой погасителни вноски – 120

Вашите предимства:

 • Възможност за договаряне на гратисен период до 3 месеца
 • Не се проследява целевото изразходване на средствата
 • Без възрастово ограничение на кредитоискателите
 • Най-нисък размер на средствата за издръжка на член от семейството – 100 лева
 • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник
 • Ако получавате работната си заплата или пенсия в Банката, не е необходимо документално да удостоверявате Вашия доход
 • Възможност за прилагане на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма ДСК Партньори плюс

Размер

500 лв

250 eur

Минимален

35 000 лв

17 500 eur

Максимален

Срок

18
месеца

Минимален срок за издължаване

10
години

Максимален срок за издължаване

За да се възползвате от допълнителната лихвена отстъпка, при включване в програма ДСК Партньори плюс, трябва да сте изпълнили следните условия:
 • Превод на работна заплата или пенсия по разплащателна сметка в Банката;
 • Ползване на платежен пакет ДСК РАУ+
 • Заявяване на SMS уведомяване при просрочие в издължаването на предоставения кредит и при закупуване на допълнителен продукт/услуга.
Обезпечение: Поръчителство

Броят на поръчителите се определя в зависимост от размера на искания кредит:

 Размер на кредита  Брой поръчители
 
От 500 лева /250 евро до 15 000 лева/7 500 евро едно платежоспособно физическо лице
От 15 000,01 лева/7 500,01 евро до 25 000 лева/12 500 евро двама платежоспособни поръчители, физически лица
Над 25 000, 01 лева/12 500, 01 евро трима платежоспособни поръчители, физически лица

Oще услуги на банката

Контакти

Банка ДСК АД, София

Зелена линия 0700 10 375
e-mail: call_center@dskbank.bg
www.dskbank.bg/

Централа:
ул. "Московска" 19,
София 1036, България
тел. 0700 10 375,
факс (+359 2) 980 64 77,
office@dskbank.bg
Tlx: 25043; 22719, SWIFT: STSA BG SF
BIC: STSABGSF
Някои основни клонове работят и в събота.