17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, физически лица (Стандартни срочни депозити)


Стандартни срочни депозити

 

Алианц Банк България предлага стандартни депозити със срочности: 1, 3, 6 и 12 месеца. Минимална сума за откриване 500 лева/евро/щатски долари

Лихвена скала по Стандартен срочен депозит Лихвени условия и такси съобразно действащата Тарифа на Банката.

При предсрочно прекратяване се изплаща лихва, равна на лихвата по разплащателни сметки във валутата на депозита за фактическия престой на вложената сума.

Oще услуги на банката

Контакти

Алианц Банк България


Зелена линия - тел.: 0700 10 818

За контакти:

Централно управление:
1202 София, бул. "Мария Луиза" № 79

Телефон: 0800 13 014 - денонощно - за банкова информация, блокиране на дебитни и кредитни карти
Факс: (+359 2) 981 93 07
(+359 2) 980 21 02
(+359 2) 980 52 07
(+359 2) 980 52 00
Телекс: (+359 2) 25 056
SWIFT: BUINBGSF
Издаване на карти - тел. 02/ 9215 500

е-mail: support@bank.allianz.bg
http://bank.allianz.bg